Spoločenské a kultúrne aktivity

Fašiangový ples prijímateľov nášho domova - 2010

K fašiangovému obdobiu v domove neodlučiteľne patrí fašiangový ples. Zúčastnilo sa ho 40 obyvateľov domova. Konal sa vo vyzdobenej spoločenskej miestnosti a slávnostne prestretom stole.       

 Zúčastnení si na ples obliekli to najkrajšie, čo majú. Ples slávnostne otvorila zástupkyňa riaditeľa Bc. M. Bryndzová.  Počas tanečných prestávok sa zúčastnení mali možnosť prezentovať tým, čo dokážu, aby získali lístok do tomboly. Záver plesu patril vyhláseniu kráľovnej a kráľa plesu na rok 2010.

Fašiangové posedenie

Obyvatelia domova, ktorí sa nezúčastnili fašiangového plesu sa mali možnosť stretnúť na fašiangovom posedení. Možnosť stretnúť sa a porozprávať pri veselej hudbe, prípadne si aj zatancovať neodmietlo 36 obyvateľov. 

Vo vyzdobených priestoroch jedálne sa obyvatelia cítili dobre. Nechýbala dobrá nálada a úsmev na tvárach všetkých. 

Oslava životného jubilea

Oslava 50. narodenín – obyvateľ Šepitka Milan

Odpustová slávnosť sv. Jána z Boha – marec 2010

Odpustová slávnosť sv. Jána z Boha v kláštornom kostole nášho domova sa konala dňa 08. 03.2010 za účasti predstaviteľov katolíckej cirkvi, mesta, prijímateľov a pracovníkov domova i verejnosti. Po slávnostnej svätej omši sa v priestoroch domova predstavili obyvatelia domova kultúrnym programom. Program odpustovej slávnosti pokračoval slávnostnou večerou.

Rekonštrukcia textilnej dielne

Z dôvodu prepadajúcej sa podlahy a premoknutiu uličnej steny bola potrebná rekonštrukcia
textilnej dielne. Tento havarijný stav bol v priebehu mesiacov  november 2009 – marec 2010
odstránený.
Toho času sa pracovnej terapii v textilnej dielni venuje deväť obyvateľov domova. Zapodievajú sa
tkaním kobercov na troch krosnách, strihaním molitanu, šitím vankúšov, vyšívaním obrúskov a pod. Táto práca ich  baví, zažívajú v nej rytmus bežného každodenného života a majú možnosť si formou finančnej odmeny za vykonanú prácu zarobiť.

Súťaž o najkrajšiu kraslicu - 2010

18. 03 2010 sme v DSS zorganizovali súťaž o najkrajšiu kraslicu. Zapojilo sa do nej 41 obyvateľov domova – žien i mužov. Využili rôzne techniky zdobenia – kreslenie, maľovanie, olepovanie, namotávanie vlny, háčkovanie, zdobenie flitrami ...Vyhodnotenie súťaže a vyhlásenie víťazov prebehlo na spoločnej komunite.

Novoročná diskotéka

Nový rok 2010 privítali obyvatelia nášho domova spoločne. V dopoludňajších hodinách si počas „Dňa hier“  zmerali svoju zručnosť a v popoludňajších hodinách  sa zúčastnili novoročnej diskotéky.