Informácie pre darcov

 1. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha prijíma dary na základe vystavenej darovacej zmluvy.
 2. Darcom môže byť fyzická alebo právnická osoba.
 3. Občania môžu darovať zariadeniu nasledujúce dary:
 • finančnú hotovosť :
 1. v hotovosti do pokladne zariadenia,
 2. prevodom na bankový účet,
 3. poštovou poukážkou na adresu či na bankový účet,
 • vecné dary hmotného charakteru
 1. Činia tak dobrovoľne, bez nátlaku a podľa vlastného uváženia, bez nároku na ďalšie zvýhodňovanie zo strany zariadenia.
 2. V účtovnej evidencii sa vedie podrobný prehľad o finančných daroch na špeciálnom účte - Sponzorský účet - č.ú. SK85 8180 0000 0070 0051 4935.
 3. Vecné dary sú zaevidované do majetku zariadenia a vykonáva sa u nich inventúra ako u ostatného majetku zariadenia. Za zaevidovanie daru do majetku zodpovedá pracovník ekonomického úseku poverený evidenciou majetku.
 4. Dary sú vedené v evidencii prijatých darov. 

 

Vzory darovacích zmlúv je možné stiahnuť na odkazoch nižšie v pdf formáte.

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.