História zariadenia

                

                                                           Kláštor Milosrdných                                                          Sv. Ján z Boha
                                         na prelome 19. a 20. storočia (1899)

 

Domov sociálnych služieb (ďalej len DSS ) sv. Jána z Boha sídli v komplexe budov nemocnice a bývalého kláštora Milosrdných bratov, ktorých pôvod siaha až do 14. storočia a súvisí so zriadením špitála v r. 1396-1397.
 
V roku 1672 (podľa iných zdrojov už v r. 1650) sa jeho vlastníkmi stali Milosrdní bratia, ktorí prišli do Spišského Podhradia z poľského mestečka Zebrzydowice. Rehoľa po prevzatí majetku obnovila schátrane objekty a premenila niekdajší chudobinec - starobinec a špitál na nemocnicu.

Pretože stará nemocnica už nevyhovovala, v r. 1731 im knieža Lubomirski daroval na mieste terajšieho kláštora dom s kaplnkou. Rehoľa postupne kláštor s nemocnicou zväčšovala a v r. 1736 na mieste kaplnky začali stavať aj terajší kostol, ktorý zasvätili sv. Jánovi z Boha.
           
Rehoľa spravovala vlastníctvo až do roku 1950, kedy v dôsledku prevzatia moci komunistickou stranou a následným zoštátňovaním súkromného vlastníctva, boli mnísi násilne z kláštora deportovaní. Po ich deportovaní bol v objekte zriadený ústav sociálnej starostlivosti o duševne choré ženy s kapacitou 145 postelí. V ďalšom období objekt slúžil ako domov dôchodcov a neskôr ústav sociálnej starostlivosti pre ženy i mužov.
 
V roku 1980 sa zrušilo vykurovanie objektu tuhým palivom a hlavný objekt sa napojil na mestskú kotolňu.
 
Vo februári 1992 sa po desiatich rokoch znova zaviedla koedukácia príchodom mužov zo zariadenia z Hodkoviec.
 
V roku 1993 sa v DSS zriadila pre klientov ergoterapia (textilná dielňa a rôzne druhy činnostnej terapie (arteterapia, dramatoterapia, terapia tancom a pod.). Vlastne v tomto roku začal v zariadení pracovať pedagogický personál.
 
R. 1994 vzniklo ďalšie ergoterapeutické pracovisko - stolárska dielňa a boli v rámci reštitúcie znova vrátené nehnuteľnosti hospitálskej reholi „Milosrdných bratov“.
 
V auguste 1996 bolo v objekte na Štúrovej ulici zriadilo podporované bývanie rodinného typu pre 12 klientov.
 
V r.1998 sa ústav sociálnej starostlivosti transformoval  na domov sociálnej starostlivosti. Koncom júna sa realizoval prvý ročník Festivalu (vtedy prehliadky) kultúrnych činnosti zariadení sociálnych služieb.  
 
V r. 2002 sa ústav premenoval na Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha a následne na základe prechodu kompetencii z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky prešla jeho správa do spôsobnosti Prešovského samosprávneho kraja.
 
V roku 2003 bola v hlavnom objekte na (na Hviezdoslavovej ulici) vybudovaná vlastná plynová kotolňa.
 
V roku 2004 postupne vznikli v hlavnom objekte ďalšie pracoviská podpornej sociálnej rehabilitácie - snoezelen (biela miestnosť), PC pracovisko pre klientov, posilňovňa a v objekte podporovaného bývania multifunkčný športový areál. Koncom roka sa modernizovala práčovňa zariadenia.
 
V roku 2005 sa zregulovalo ústredné kúrenie hlavného objektu i objektu podporovaného bývania. Ako nové pracovisko bola v domove zriadená knižnica pre klientov  a uviedla sa do pokusnej prevádzky hipoterapia.
 
V r. 2006 sa začala svojpomocne, v rámci ergoterapie, stavať stajňa pre kone (I. etapa výstavby hipoterapeutického centra). Pred jej výstavbou sa postavilo vyše 95 m plechového oplotenia a vybudovalo sa betónové hnojisko so žumpou. Koncom roka sa zrealizovala plynová prípojka do stravovacej prevádzky, modernizovali sa sklady potravín a prevádzka kuchyne.
 
V r. 2007 sa čiastočne zrekonštruovali výdajne stravy, sociálne zariadenia pre klientov i zamestnancov, a ukončila výstavba prvej etapy hipoterapeutického areálu - budovy stajne. Pre 1. oddelenie bola zrekonštruovaná nová 4-posteľová izba so sociálnou miestnosťou.
 
V r. 2008 bola rekonštruovaná (zväčšená) spoločenská miestnosť na 3. oddelení a položená dlážka v piatich miestnostiach. Ďalej bola v stravovacej prevádzke oddelená splašková kanalizácia od kuchynskej a inštaloval sa lapač tukov. Z príručného skladu kuchyne a čiastočne so skladu potravín bola vytvorená sociálna miestnosť so sprchou a šatňa pre kuchárky. Tiež sa zrekonštruovala fasáda átria a južnej steny hlavného objektu zariadenia. Svojpomocne sa maľovala strecha objektu podporovaného bývania a ukončilo sa kompletné svojpomocné maľovane miestností uvedeného objektu. V súčasnosti sa maľuje strecha ergoterapeutických dielní a pripravuje sa reštaurácia slnečných hodín, ktoré boli objavené pri čistení južnej fasády hlavného objektu.
 
V r. 2009 bola prevedená výmena okien v jedálni zamestnancov, rekonštrukcia textilnej dielne – oprava prepadajúcej sa podlahy, oprava omietok, výmena okien, oprava vodovodného potrubia. Na 1. a 2. Oddelení bola daná nová gumová podlaha.
 
V r. 2010 Bola prevedená výmena okien na 3. Oddelení. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia kúpeľní na 1., 2. a 3. Oddelení  (zabezpečenie bezbariérovosti).

r. 2011 sa konali rekonštrukčné práce na I.odd., na ktorom sa zrealizovalo lôžkové oddelenie pre imobilných prijímateľov - rekonštrukcia izieb a kúpeľní, montáž hydraulickej vane.

r. 2012 V ZPB boli realizované opravy vodovodných rozvodov, oprava obkladov a omietok, menila sa stará poškodená dlažba. Otvorila sa tu aj košikárska dielňa.. V priestoroch DSS sa odstránil drevený obklad zo stien a následne sa konali stavebné úpravy a menila sa stará poškodená dlažba na chodbách. Zakúpilo sa nové špeciálne osobné motorové vozidlo so zdvíhacou plošinou – Peugeot Partner. V priestoroch terapeutických miestností boli vymenené okná a dvere.

r. 2013 zateplila sa budova ZPB,  nová fasádna omietka, výmena všetkých okien a dverí vystavil sa senník v priestoroch ZPB. Rekonštrukčné práce v DSS – prekrytie terasy lexanom, výmena dverí a okien za plastové na budove práčovne a oprava omietok, svojpomocne sa maľovali izby prijímateľov a spoločenské miestnosti, položila sa  nová dlažba v spoločných priestoroch.

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.