Duchovné služby

      Duchovná starostlivosť je zaisťovaná pravidelnými bohoslužbami v kláštornom kostolíku sv. Jána z Boha priamo v objekte DSS. Táto služba je prístupná i ostatným obyvateľom mestečka Spišské Podhradie a môžu ju navštevovať i prijímatelia bez vyznania. V kostolíku sa slúži rímskokatolícka omša 2-krát týždenne a gréckokatolícka omša rovnako 2-krát týždenne. Okrem toho majú prijímatelia možnosť zúčastňovať sa bohoslužieb vo farskom kostole v centre mesta Spišské Podhradie, a to buď s doprovom zamestnancov alebo samostatne, ak to zdravotný a psychický stav prijímateľa dovoľuje.

      Prijímatelia môžu pristúpiť aj k svätej spovedi priamo v prostredí DSS, ak o to požiadajú. Spolu s prijímateľmi sa každoročne zúčastňujeme bohoslužby na Mariánskej hore v Levoči, ale organizujeme aj výlety na pútnické miesta.

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.