Knižnica

      V snahe skvalitniť poskytované služby a sprostredkovať prijímateľom viac podnetov na vlastnú sebarealizáciu a vzájomnú komunikáciu je zriadená v priestoroch domova knižnica, v ktorej sú pre prijímateľov k dispozícii knihy a časopisy rôznych žánrov. Okrem kultúrneho a záujmového účelu slúži knižnica predovšetkým na využitie biblioterapie a dramatoterapie 

  

a) dramatoterapia je liečebná metóda využívajúca rôzne formy dramatických aktivit - psychodrámu, sociodrámu, bábkové divadlo, rolové hry, pantomímu, etudy (precvičovanie pohybov hlavy, tela, rúk, tváre, výrazu tváre, zafarbenia hlasu). Prijímatelia sa učia prehrať podľa vlastných scenárov svoje aktuálne problémy. Cez hranie rolí môžu efektívne riešiť problémy, rozvíjať sociálne cítenie, tvorivosť, prehlbovať spoluprácu, vzájomné vzťahy v skupine, uľahčovať pochopenie druhých, rozvíjať vyjadrovanie, tvorivosť, empatiu či fantáziu.

b) biblioterapia je podporná terapeutická metóda, ktorá využíva pôsobenie kníh – textov na čitateľa. Patrí k rozptyľujúcim činnostiam, zahŕňa i také aktivity, ktorými si jednotlivci zvyšujú úroveň vedomostí. Spoločné čítanie vyvoláva pocit blízkosti a príležitosť k dôverným rozhovorom. Do biblioterapie patrí aj písanie listov, odkazov, básní, denníkov, životopisov, poviedok, rozprávok, scenárov.

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.