Prehliadka bývania

Bývanie prijímateľov sociálnych služieb je zabezpečené v izbách na prízemí a prvom poschodí hlavného objektu, a v rodinnom dome Zariadenia podporovaného bývania. K dispozícii sú dvojposteľové, trojposteľové, štvorposteľové a päťposteľové izby v hlavnom objekte a dvoj a trojposteľové izby v objekte Zariadenia podporovaného bývania. V obytnej miestnosti je lôžko, skriňa, spoločný stôl, stoličky, nástenná polička, koberec a záclona. Pri zariaďovaní izieb sa snažíme prispôsobiť predstavám a prianiu prijímateľa. Prijímateľ si môže  v rámci možností zariadiť svoju izbu podľa svojich predstáv a vkusu, predovšetkým svojimi osobnými vecami - vlastným televízorom, rádiom, obrazmi, drobnými dekoráciami a pod.

Hlavný objekt je rozdelený na tri oddelenia – na prízemí sa nachádza lôžkové oddelenie, kde sú ubytovaní úplne alebo čiastočne imobilní klienti. Toto oddelenie je bezbariérové. Druhé a tretie oddelenie sa nachádzajú na prvom poschodí a z časti aj na prízemí hlavného objektu. Tu bezbariérovosť čiastočne zabezpečuje novovybudovaný výťah s kapacitou 16 osôb.

 

Dvojlôžková izba na 1. poschodí     

 

          Dvojlôžková izba na 1. poschodí    

                              

       Izba pre imobilných prijímateľov 

 

Okrem obytných miestností sú v hlavnom objekte spoločenské miestnosti pre denný pobyt prijímateľov, ktorí nie sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav či z iných dôvodov zaradení do pracovnej terapie. Taktiež sa tu nachádzajú rôzne relaxačné kútiky, kde prijímatelia majú možnosť posedieť si a tráviť svoj voľný čas. V objekte Zariadenia podporovaného bývania sa nachádza tiež jedna spoločenská miestnosť zariadená ako obývacia izba v domácnosti, ale klienti navyše majú k dispozícii i samostatnú kuchynku.

Spoločenská miestnosť na II. oddelení

 

      Spoločenská miestnosť na II. oddelení

 

Spoločenská miestnosť na III. oddelení

 

      Relaxačný kútik na III. oddelení

 

Zariadenie podporovaného bývania:

Budova zariadenia podporovaného bývania

 

Stajne pre kone v areáli ZPB

 

Skleníky

 

Obývacia izba

 

Kuchyňa s jedálenským stolom

 

Trojlôžková izba

 

Trojlôžková izba

 

Kúpeľňa

 

V súčasnosti v zariadení prebieha v rámci deinštitucionalizácie sociálnych služieb rozsiahla výstavba nových bytových domov a rekonštrukcia už existujúcich priestorov na nové bezbariérové bytové jednotky s jedno až dvojposteľovými izbami, ktorá zabezpečí bezbariérovosť a tým aj dostupnosť poskytovaných služieb všetkým prijímateľom sociálnych služieb, ale najmä komfortnejšie a kvalitnejšie bývanie.     

Výťah pre 16 osôb