Služba ZPB - Poslanie

     Základným poslaním práce v zariadení podporovaného bývania a zároveň víziou je zamerať sa na zmysluplné žitie a trávenie voľného času jeho obyvateľov, zvyšovanie kvality ich života, čo najviac im približovať život v prirodzených podmienkach s priamym zmysluplným nácvikom ich zručností a návykov s cieľom pripraviť ich na samostatný život.    

    Zariadenie podporovaného bývania je súčasťou Domova sociálnych služieb sv. Jána z Boha. Ide o druh sociálnej služby, ktorá sa poskytuje fyzickej osobe od 16. rokov veku do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách, a na dohľad, pod ktorým je schopná viesť samostatný život.

        V zariadení podporovaného bývania sa poskytuje starostlivosť fyzickej osobe odkázanej na sociálnu službu v zmysle § 34 zákona o sociálnych službách celoročnou pobytovou formou.

     Celková kapacita zariadenia podporovaného bývania je 35 prijímateľov sociálnych služieb.

           Miestom poskytovania sociálnej služby je:

Štúrova č. 15, Spišské Podhradie - kapacita ZPB je 11 prijímateľov sociálnych služieb

Štúrova č. 22, Spišské Podhradie - kapacita ZPB je 12 prijímateľov sociálnych služieb

Bielidlá č. 27, Spišské Podhradie - kapacita ZPB je 12 prijímateľov sociálnych služieb.

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.