Kontakty

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha

Hviezdoslavova 1

053 04  Spišské Podhradie

 

IČO: 00691887  DIČ: 2020741734 (neplatca DPH)

 

BÚ-Výdavkový:  SK58 8180 0000 0070 0051 4839

BÚ-Príjmový:  SK89 8180 0000 0070 0051 4863

BÚ-Sociálny fond:  SK67 8180 0000 0070 0051 4871

BÚ-Depozitný:  SK60 8180 0000 0070 0051 4900

BÚ-Dary a granty:  SK85 8180 0000 0070 0051 4935

 

  tel. fax e-mail
Spojovateľka + úsek ekonomiky a vnútornej prevádzky  +421 - 053 – 4166911 +421 – 053 - 4166920  ekonom@dss-sppodhrad.psk.sk
 Riaditeľka +421 - 053 – 4166912 +421 – 053 - 4166920 riaditel@dss-sppodhrad.psk.sk
 Sociálne pracovníčky +421 - 053 – 4166913  +421 – 053 - 4166920 sekretariat@dss-sppodhrad.psk.sk
Úsek stravovacej prevádzky, referent VO  +421 - 053 – 4166914  +421 – 053 - 4166920 ekonom@dss-sppodhrad.psk.sk
Vedúca úseku sociálnej práce  +421 - 053 – 4166915 +421 – 053 - 4166920 sekretariat@dss-sppodhrad.psk.sk
 Ambulancia +421 - 053 – 4166916 +421 – 053 - 4166920  
Nočná miestnosť + nepretržitá prevádzka  +421 - 053 – 4166917 +421 – 053 - 4166920  

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.