Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha

 

     Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha je koedukované zariadenie s celoročnou formou pobytu, ktoré poskytuje sociálne služby dospelým fyzickým osobám z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo ťažkého zdravotného postihnutia odkázaným na pomoc inej fyzickej osoby.

      Domov je  umiestnený v štyroch lokalitách v Spišskom Podhradí - v hlavnom objekte na Hviezdoslavovej ulici (57 prijímateľov), v Zariadení podporovaného bývania na Štúrovej ulici č. 15 (11 prijímateľov), v Zariadení podporovaného bývania na Štúrovej ulici č. 22 (12 prijímateľov) a v Zariadení podporovaného bývania na Bielidlách 27 (12 prijímateľov). Celková kapacita zariadenia je teda 92 prijímateľov. O ich spokojnosť sa stará 60 zamestnancov, z nich 42 je odborných. 

       Organizačne sa zariadenie člení na štyri úseky: úsek ekonomiky a vnútornej prevádzky, úsek sociálnej práce, úsek opatrovateľskej starostlivosti a úsek stravovacej prevádzky. Zariadenia podporovaného bývania ako druh sociálnej služby sú súčasťou Domova sociálnych služieb sv. Jána z Boha.

      Naše zariadenie ponúka pre prijímateľov množstvo podporných terapií, kde prijímateľ môže zmysluplne tráviť svoj čas a čo najviac sa integrovať do normálneho života. Prijímatelia majú možnosť pracovať v ergoterapeutických pracoviskách, tráviť svoj voľný čas prostredníctvom činnostnej terapie a záujmových krúžkov. Majú tiež vytvorené podmienky pre športové aktivity vo fitness a v športovom areáli. K zmysluplnému využitiu voľného času slúži prijímateľom knižnica v priestoroch zariadenia i možnosť požičať si knihy na čítanie z mestskej  knižnice. Zvládať stres uľahčuje multisenzorické prostredie - "biela" miestnosť snoezelenu, relaxovať a doliečovať sa prijímatelia môžu v prevádzke fyzioterapie, či prostredníctvom hipoterapie.

       Okrem týchto činností sa prijímatelia nášho zariadenia môžu zúčastňovať rôznych iných aktivít - prechádzok, výletov (napr. rekreačný pobyt na Zemplínskej Šírave, rekreačné pobyty na Pieninách - penzión PLTNÍK, rekreačné pobyty v Bulharsku, Chorvátsku či Taliansku, návšteva ZOO v Nyiregyháza v Maďarsku, návšteva ZOO vo Viedni, poznávacie zájazdy po Slovensku...) a spoločenských, športových i kultúrnych podujatí. 

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.