Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha

 

     Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha je koedukované  zariadenie s celoročnou formou pobytu, ktorý poskytuje sociálne služby dospelým fyzickým osobám, ktoré sú z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo ťažkého zdravotného postihnutia odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

      Domov je  umiestnený v dvoch lokalitách - v hlavnom objekte na Hviezdoslavovej ulici (95 prijímateľov) a v Zariadení  podporovaného bývania na Štúrovej ulici (11 prijímateľov). Celková kapacita zariadenia je teda 106 prijímateľov. O ich spokojnosť sa stará 60 zamestnancov, z ktorých 40 je odborných. V DSS je to 56,5 zamestnancov, z ktorých je 36,5 odoborných a v ZPB je to 3,5 zamestnancov, kt. sú zároveň aj odborný.

       Organizačne sa zariadenie člení na štyri úseky: úsek ekonomiky a vnútornej prevádzky, úsek sociálnej práce, úsek opatrovateľskej starostlivosti a úsek stravovacej prevádzky. Zariadenie podporovaného bývania ako druh sociálnej služby je súčasťou Domova sociálnych služieb sv. Jána z Boha.

      Naše zariadenie ponúka pre prijímateľov množstvo podporných terapií, kde prijímateľ môže zmysluplne tráviť svoj čas a čo najviac sa integrovať do normálneho života. Prijímatelia majú možnosť pracovať v ergoterapeutických pracoviskách, tráviť svoj voľný čas prostredníctvom činnostnej terapie a záujmových krúžkov. Majú tiež vytvorené podmienky pre športové aktivity vo fitness a v športovom areáli. K zmysluplnému využitiu voľného času slúži prijímateľom knižnica v priestoroch zariadenia i možnosť požičať si knihy na čítanie z mestskej  knižnice. Zvládať stres uľahčuje multisenzorické prostredie - "biela" miestnosť snoezelenu, relaxovať a doliečovať sa prijímatelia môžu v prevádzke fyzioterapie, či prostredníctvom hipoterapie.

       Okrem týchto činností sa prijímatelia nášho zariadenia môžu zúčastňovať rôznych iných aktivít - prechádzok, výletov (napr. návšteva ZOO vo Viedni v roku 2005, rekreačno-rehabilitačný pobyt na Istrii v Chorvátsku v roku 2006, trojdňový poznávací výlet Trenčín - Bratislava - Banská Štiavnica v r. 2007 a v r. 2008 trojdňový výlet - Modrý kameň, Modra, Smolenice, Topoľčianky, Svätý Anton, celodenný výlet Košice 2010, 10-dňový pobyt v Chorvátsku v r. 2010, 7-dňový pobyt v Taliansku, Lignano Sabbiadoro v r. 2011, rekreačný pobyt na Zemplínskej Šírave v r. 2012, 2013, 2014, 2015, 5-dňový výlet Pieniny - penzión PLTNÍK v r. 2012, 2014, rekreačný pobyt v Bulharsku, Primorsko v r. 2013 a v r. 2015, výlet Habakuky, Donovaly v r. 2013, návšteva ZOO v Nyiregyháza v Maďarsku v r. 2014,...) a spoločenských, športových i kultúrnych podujatí, z ktorých najväčšou nami organizovanou akciou je Festival kultúrnych činností prijímateľov zariadení sociálnych služieb Prešovského samosprávneho kraja v areáli Spišského salaša.