Príhovor

... Akokoľvek to vyzerá zvláštne, ale tým, že pracujeme pre týchto ľudí, pomáhame najmä sebe. Pomáhame si zlepšiť náš pohľad na svet, pomáhame si tak trochu zlepšiť vlastnú reputáciu pri vedomí toho, koľko všetkého sme ako ľudia zameškali. Koľko sme sa venovali a venujeme nepodstatným a márnym veciam v živote. A pritom okolo nás je veľa takých, ktorí potrebujú našu pomoc...

   Takými sú aj mnohí zdravotne postihnutí a akokoľvek sociálne odkázaní. My poznáme veľmi dobre situáciu a stav zdravotne postihnutých. Vieme (alebo myslíme si, že vieme) aké nesmierne a neskutočné je utrpenie našich drahých s rôznym postihnutím. Vidíme to, zažívame to, aj to počúvame... ich pocity, zážitky.

   Základným poslaním práce v našom domove je vytvoriť pre našich prijímateľov dôstojné podmienky pre život s potrebnou mierou podpory, s rešpektovaním a uplatňovaním ich práv. Vybudovať u nich schopnosť zmeniť postoj z pozície pasívneho prijímateľa na aktívny článok lokálnej komunity.

   Našim hlavným cieľom je vybudovanie takého domova, kde budú vytvorené špecifické zodpovedajúce podmienky prispôsobené potrebám všetkých prijímateľov.

 

V mene zamestnancov DSS sv. Jána z Boha   

 

PhDr. Monika Ondrišová, PhD.

riaditeľka DSS

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.