Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí (ďalej len DSS) je koedukovaným zariadením, ktorého hlavnou úlohou je poskytovanie sociálnych služieb fyzickým osobám, ktoré sú z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo ťažkého zdravotného postihnutia odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

 

                           

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - PTT

 

Prezentačné video DSS

Videoklip "Happy"