V prípade potreby nás kontaktujte na mobilných číslach:

riaditeľku zariadenia: 

PhDr. Moniku Ondrišovú, PhD. – 0905 676 584    

vedúcu úseku sociálnej práce:

Ing. Mgr. Silviu Gondovú – 0911 695 459

vedúcu úseku opatrovateľskej starostlivosti:

Mgr. Máriu Ovčárikovú – 0911 695 457

vedúcu stravocacej prevádzky:

p. Oľgu Balogovú – 0915 595 192

vedúcu úseku ekonomiky a vnútornej prevádzky:

Bc. Teréziu Forgáčovú – 0911 695 461

Pre komunikáciu s prijímateľmi soc. služby - 0911 695 465

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí (ďalej len DSS) je koedukovaným zariadením, ktorého hlavnou úlohou je poskytovanie sociálnych služieb fyzickým osobám, ktoré sú z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo ťažkého zdravotného postihnutia odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

 

                           

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - podpora transformačných tímov


         

http://www.esf.gov.sk     

https://www.ludskezdroje.gov.sk/

 

Projekt Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

https://www.ia.gov.sk/narodny-projekt-deinstitucionalizacia-zariadeni-socialnych-sluzieb-podpora-transformacnych-timov/index.html

________________________________________________________________

 

Videoklip: "Ako sme zvládli pandémiu Covid-19..."

https://www.youtube.com/watch?v=JdZSn86HBJU

________________________________________________________________

Videoklip "Happy"

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.