Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha v Spišskom Podhradí (ďalej len DSS) je koedukovaným zariadením, ktorého hlavnou úlohou je poskytovanie sociálnych služieb fyzickým osobám, ktoré sú z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo ťažkého zdravotného postihnutia odkázané na pomoc inej fyzickej osoby.

 

NÁVŠTEVNÉ HODINY:

Návštevy sú možné kedykoľvek v pracovných dňoch, v dňoch pracovného pokoja, počas víkendov aj sviatkov.

Čas a dĺžka návštev nie je obmedzená, odporúča sa dodržiavanie času nočného pokoja od 22.00 h do 6.00 h.

 

V prípade potreby nás môžete kontaktovať

na telefónnych číslach:

riaditeľka zariadenia: 

PhDr. Monika Ondrišová, PhD. – 0905 676 584    

vedúca úseku sociálnej práce:

Ing. Mgr. Silvia Gondová – 0911 695 459

vedúca úseku opatrovateľskej starostlivosti:

Mgr. Mária Ovčáriková – 0911 695 457

vedúca stravovacej prevádzky:

p. Oľga Balogová – 0915 595 192

vedúca úseku ekonomiky a vnútornej prevádzky:

Bc. Terézia Forgáčová – 0911 695 461

 

Pre komunikáciu s prijímateľmi soc. služby:

sociálne pracovníčky - 0911 695 465

 

=================================================

                          

Národný projekt Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - podpora transformačných tímov


         

http://www.esf.gov.sk     

https://www.ludskezdroje.gov.sk/

 

Projekt Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb

https://www.ia.gov.sk/narodny-projekt-deinstitucionalizacia-zariadeni-socialnych-sluzieb-podpora-transformacnych-timov/index.html

________________________________________________________________

 

Videoklip: "Ako sme zvládli pandémiu Covid-19..."

https://www.youtube.com/watch?v=JdZSn86HBJU

________________________________________________________________

Videoklip "Happy"

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.