Snoezelen

    Snoezelen je multifunkčná metóda, ktorá sa realizuje v príjemnom a upravenom prostredí pomocou svetelných a zvukových prvkov, vôní a hudby, pričom jej cieľom je vyvolanie zmyslových pocitov. Je určená najmä pre osoby s vývinovými poruchami, s mentálnym, telesným alebo viacnásobným postihnutím, s poruchami správania, psychickými poruchami, traumatickým poranením mozgu, u ľudí s demenciou a u chronicky chorých.

      Cieľom snoezelenu vo všeobecnosti nie je len uvoľnenie, pohoda a spokojnosť, ale aj stimulácia zmyslového vnímania a podporovanie rozvoja osobnosti klienta. Podpora sa vzťahuje na viaceré oblasti vývinu: vnímanie, emocionalitu, kognitívne procesy, komunikáciu alebo motoriku. Ďalšími cieľmi môže byť napríklad redukcia stresu a stereotypného správania, zvýšenie spontaneity, motivácie, iniciatívy a zlepšenie vzťahu medzi klientom a terapeutom.

      V našom zariadení je zriadená  miestnosť, ktorá je vybavená zvukovou technikou typu domáceho kina s relaxačnou hudbou a vodnou posteľou na relaxáciu. Miestnosť je ladená do biela. Osvetľujú ju farebné reflektory rôzneho typu a točiaca svetelná zrkadlová pologuľa, ktoré povzbudzujú fantáziu a napomáhajú uvoľňovaniu psychické napätia. Celá miestnosť je závesmi rozdelená na 2 časti – pracovnú a relaxačnú. V pracovnej časti sa nachádza pult s počítačom, ktorým možno ovládať výber hudby a osvetlenia.  V relaxačnej časti  je relaxačné vodné lôžko, audio výstup (reproduktory) a svetelná technika.  Kút relaxačnej časti zaberá pult so svetelnými vodnými stĺpmi, ktoré sa odrážajú v na seba kolmo umiestnených zrkadlách. Steny relaxačnej časti snoezelenu sú chránené molitanovými panelmi potiahnutými bielou koženkou, na podlahe je mäkká podlahová krytina.

1219.jpg (960×720)

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.