Spoločenské a kultúrne aktivity

Odpustová slávnosť

Odpustová sv. omša v našom kostolíku sa konala za prítomnosti Milosrdných bratov, predstaviteľov ÚPSK, miestnej samosprávy či iných prítomných pozvaných hostí. Po nej nasledoval krátky kultúrny program, ktorý si pripravili pre hostí naši prijímatelia.

Volejbalový turnaj

Dňa 22. 02. 2019 sa konal volejbalový turnaj zamestnancov zariadení sociálnych služieb v Starej Ľubovni. Hoci sme veľmi netrénovali, ale naše kvality nesklamali. Skončili sme na krásnom 3. mieste.

Kolkársky turnaj

Keďže vonku bolo škaredé počasie, tak sme sa rozhodli, že usporiadame kolkársky turnaj, na ktorý sa už každý tešil. Do súťaže sa zapojil skoro každý, avšak postúpiť mohli  len tí lepší a vyhrať len tí najlepší. Veď na víťazov čakali pekné vecné ceny.

Deň plný súťaží

Počas chladných dní nebudeme sa predsa nudiť, tak sme si pripravili deň plný súťaží. Súťažili sme v rôznych netradičných súťažiach, kde sme mali možnosť vyskúšať si svoju zručnosť a šikovnosť. Na záver nás čakala bohatá tombola, kde sme boli ocenení za našu snahu.