Spoločenské a kultúrne aktivity

Účasť na vystúpení počas „Dňa krivých zrkadiel“

Na pozvanie DSS „Náš dom“ zo Spišskej Novej Vsi sa naši klienti zúčastnili „Dňa krivých zrkadiel“. Naši klienti sa vo vystúpení predviedli rytmickým tancom a básňami.

Výlet do Starej Ľubovne a Litmanovej

Dňa 07. 07. 2009 sa klienti nášho zariadenia zúčastnili jednodňového výletu. V dopoludňajších hodinách sme v Starej Ľubovni navštívili Meštiansky dom. V ňom sme mali možnosť v hrnčiarskej dielni  pozorovať výrobu hlinených nádob, v pivničných priestoroch sme sa oboznámili s nástrojmi a technikou modrotlače, v mincovni si klienti vyrazili vlastné mince. Na záver sme si prezreli nábytok a zariadenie meštianskeho domu z obdobia konca 18. storočia  a zač. 19. storočia.  Popoludní sme zašli do Litmanovej, na miesto zjavenia Panny Márie, kde sme sa zúčastnili sv. omše.

Klienti boli počas výletu spokojní a vrátili sa nie len s novými poznatkami s histórie, ale aj duchovne obohatení.

Účasť na JUNIALESE vo Spišskom Štvrtku

Dňa 18. 06. 2009 sme navštívili DSS Spišský Štvrtok a zúčastnili sa na tradičnom JUNIALESE. Všetci zúčastnení klienti sa predviedli kultúrnym programom.  K dobrej pohode a radosti prispeli súťaže a v závere diskotéka.

Predajná veľkonočná výstava

Aj tento rok sme sa na veľkonočnej výstave v priestoroch DSS na Volgogradskej ulici v Prešove prezentovali výrobkami klientov pracovnej i činnostnej terapie. Ponúkané výrobky si návštevníci výstavy mohli zakúpiť. Okrem výrobkov s veľkonočnou tématikou z rúk klientov pracovnej terapie bol záujem aj o výrobky z textilnej dielne - tkané koberce, vankúše, vyšívané obrúsky a stolárskej dielne - drevené skladačky.

Súťaž o najkrajšiu kraslicu

V predveľkonočnom období okrem zhotovovania výrobkov pripomínajúcich príchod jari tradične organizujeme súťaž o najkrajšiu kraslicu. Zapojilo sa do nej 38 obyvateľov nášho domova - žien i mužov. Techniku zdobenia si vybrali sami. Všetky kraslice boli vystavené a vyhodnotenie súťaže prebehlo na spoločnej komunite.

Odpustová slávnosť sv. Jána z Boha

Odpustová slávnosť sv. Jána z Boha sa konala 09. 03. 2009 a začala sa slávnostnou sv. omšou v kláštornom kostole,  ktorú celebroval ThDr. Ľ. Hromjak. Zúčastnili sa jej Milosrdní bratia z Bratislavy, predstavitelia katolíckej cirkvi, klienti a zamestnanci nášho zariadenia i verejnosti. Po sv. omši pokračovala slávnosť kultúrnym programom, v ktorom vystúpili naši klienti. Program pokračoval slávnostnou večerou.

Súťaž o najkrajšie Valentínske srdce

Na Deň sv. Valentína sa obyvatelia nášho zariadenia zapojili do súťaže o najkrajšie Valentínske srdce. Prvá takáto súťaž v našom zariadení oslovila 52 klientov. Vložili do nej svoje schopnosti, fantáziu, ale aj lásku. Srdce mohli odovzdať aj svojej obľúbenej osobe. Vyhodnotenie celej súťaže, vyhlásenie víťazov prebehlo na spoločnej komunite.

Uvítanie Nového roka 2009 – súťaže, tombola

Nový rok 2009 sme spoločne privítali zábavnou akciou plnou hádaniek a súťaživých hier. Za každú účasť v súťaži dostali klienti lístok do tomboly. Jej zlosovanie prebehlo v popoludňajších hodinách.

Novoročná diskotéka

Novoročná diskotéka bola výnimočná tým, že sa v nej počas tanca mohli klienti zapojiť do rôznych súťaží. Jednou z nich bol balónový tanec...