Muzikoterapia

      Muzikoterapiu možno definovať ako liečbu zvukom a hudbou, jej cieľom je pomocou zvukou priaznivo ovplyvniť psychický a fyzický stav. Ide o účinok melódie, rytmu a harmónie a vyvolanie príjemných predstáv. Pomáha uvoľniť  sa, ale aj vyjadriť svoje potreby. Využívame spev, hru na jednoduchých rytmických nástrojoch, rytmicko-pohybové cvičenia spojené s riekankami, hranie na telo, pantomímu stimulovanú hudbou či muzikomaľbu.