Návštevy 2022

Usmernenie k postupom pre zabezpečenie návštev v DSS sv. Jána z Boha

V zmysle Nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 183/2021 Z. z. na vykonanie niektorých opatrení hospodárskej mobilizácie v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou na zabezpečenie riešenia koronavírusu COVID-19, v súlade s Vyhláškou Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 32 a 33, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR vydáva usmernenie pre poskytovateľov sociálnych služieb.

 • každá cudzia osoba vstupujúca do prevádzky (návštevy klientov, dodávatelia,

poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, atď.) je povinná mať prekryté horné dýchacie

cesty respirátorom

 • pred samotnou návštevou je potrebné vyplniť tlačivo „Čestné vyhlásenie pre návštevy v ZSS“
 • žiadame návštevníkov o dôsledné zváženie návštevy po pobytoch v zahraničí a regiónoch, kde je zvýšený výskyt Covid-19
 • v prípade, ak návštevník, resp. dodávateľ respirátorom nedisponuje, poskytovateľ

sociálnych služieb je povinný mu respirátor poskytnúť

 • návštevy PSS v zariadeniach sociálnych služieb sú povinné dodržiavať hygienicko-epidemiologické pravidlá poskytovateľa
 • návšteva, ak nedisponuje potvrdením o kompletnom zaočkovaní, alebo o prekonaní ochorenia COVID-19 (nie starší ako 180 dní), je postačujúce, ak sa preukáže antigénovým testom, nie starším ako 48 hodín alebo PCR testom nie starším ako 72 hodín

Návštevy je nutné minimálne 24 hodín vopred ohlásiť na tel. čísle: 053/4166913 v pracovných dňoch od 8.30 h do 15.00 h.

Návštevné hodiny sú povolené v pracovných dňoch od 13:00 hod.– 15:30 hod. Počas víkendu v čase od 13.30 – 15.30.

2. OPUSTENIE ZARIADENIA KLIENTOM

 • prijímateľ sociálnej služby (PSS) môže opustiť zariadenie bez obmedzenia, v súlade

s Domácim poriadkom zariadenia

 • návrat klienta je možné len v pracovné dni od 7:30 do 15:00 a je potrebné nahlásiť minimálne 24 hodín vopred na tel. č. 053/4166913
 • počas pobytu mimo zariadenia je potrebné dodržiavať platné hygienicko –

epidemiologické odporúčania

 • po návrate do zariadenia sa vykoná PSS testovanie Ag testom
 • v prípade pozitívneho výsledku na SARS-CoV-2 bude PSS pre ochranu zdravia ostatných PSS a zamestnancov zariadenia izolovaný po dobu 3 dní
 • po ukončení izolácie bude PSS opätovne pretestovaný

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.