Zmluvy, objednávky, faktúry

 

 

► ZMLUVY od 01.05.2013

 

► FAKTÚRY od 01.05.2013

 

► OBJEDNÁVKY od 01.05.2013

 

 

FAKTÚRY

číslo dátum obchodný partner predmet suma
DBF370/13 11.06.2013 Slovenský plynár. priemysel Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Splátka  plynu  DSS 3 534.00 €
DBF371/13 11.06.2013 Slovenský plynár. priemysel Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava  Vrátenie za  plyn  DSS -1 984.06 €
DBF372/13 11.06.2013 REPROS, T. Forgáčová Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov Materiál a čistiace prostr. pre kuchyňu 429.79 €
DBF373/13 11.06.2013 Priem.tovar, Ján Hudáč Palešovo nám. 38, 053 04 Spišské Podhradie Materiál na údržbu 541.74 €
DBF374/13 11.06.2013 JANEK s.r.o. Dolný Moštenec 122, 017 01 Považská Bystrica vajcia 41.04 €
DBF375/13 11.06.2013 KARMEN, veľkoob. potr. s.r.o. Stojnícka 15, 080 01 Prešov potraviny 511.16 €
DBF363/13 10.06.2013 MILK-AGRO spol. s. r. o Čapajevova 36, 080 46 Prešov Mlieko, ml.výr.,potraviny 589.54 €
DBF364/13 10.06.2013 MPC CESSI a.s. Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves pečivo 202.74 €
DBF365/13 10.06.2013 Slovak  Telekom, a. s. T COM Karadžičova 10, 825 13 Brastislava telefón  ZPB 13.90 €
DBF366/13 10.06.2013 Slovak  Telekom, a. s. T COM Karadžičova 10, 825 13 Brastislava Internet prístup 7.52 €
DBF367/13 10.06.2013 Slovak  Telekom, a. s. T COM Karadžičova 10, 825 13 Brastislava Používanie FBA adsl  prístupu 131.45 €
DBF368/13 10.06.2013 Slovak  Telekom, a. s. T COM Karadžičova 10, 825 13 Brastislava mobil 53.05 €
DBF369/13 10.06.2013 Východosl. energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice  platba za el. energiu 1 900.00 €
DBF354/13 06.06.2013 VIJOFEL, TRADE  s.r.o. Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník Mäs. výrobky 101.74 €
DBF355/13 06.06.2013 SLOVNORMAL s.r.o. 053 05 Granč- Petrovce Chlieb, pečivo 216.08 €
DBF356/13 06.06.2013 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina Jesenského 12, 053 42 Krompachy Zelenina, ovocie 732.58 €
DBF357/13 06.06.2013 DC NORDIA ,s.r.o. Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce zelenina 96.37 €
DBF359/13 06.06.2013 Mäso-údeniny , Kočik Ladis Hlavná 25, 053 42 Krompachy Bravčové mäso, kosti 1 005.50 €
DBF360/13 06.06.2013 Východosl. energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Preddavková  platba elektr.energie 1 960.00 €
DBF361/13 06.06.2013 AJVA ,s.r.o. Hlavná 47, 056 01 Gelnica Pracovná obuv 143.69 €
DBF362/13 06.06.2013 VIJOFEL, TRADE  s.r.o. Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník Mäs.výrobky 131.21 €
DBF353/13 05.06.2013 Miroslav Takáč Krosnianska 25, 040 22 Košice Servis na konventomate-výmena špirál 306.10 €
DBF342/13 04.06.2013 DC NORDIA ,s.r.o. Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce Mraz.zelenina 98.40 €
DBF343/13 04.06.2013 DC NORDIA ,s.r.o. Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce Mraz. ryby 108.00 €
DBF344/13 04.06.2013 MILK-AGRO spol. s. r. o Čapajevova 36, 080 46 Prešov Mlieko,ml.výrobky 234.30 €
DBF345/13 04.06.2013 MILK-AGRO spol. s. r. o Čapajevova 36, 080 46 Prešov ml. výrobky, potraviny 73.38 €
DBF346/13 04.06.2013 JANEK s.r.o. Dolný Moštenec 122, 017 01 Považská Bystrica vajcia 41.04 €
DBF347/13 04.06.2013 BIGIMI, s.r.o. Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves Ovocie, zelenina 438.56 €
DBF348/13 04.06.2013 Jozef  Mačák Školská 36/6, 053 05 Granč-Petrovce Odstránenie starej dlažby a pokladka dlažby 442.00 €
DBF349/13 04.06.2013 Slovenský plynár. priemysel Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Plyn ZPB, kuchyňa , dielne 678.00 €
DBF350/13 04.06.2013 Slovak  Telekom, a. s. T COM Karadžičova 10, 825 13 Brastislava mobily 43.33 €
DBF351/13 04.06.2013 Slovak  Telekom, a. s. T COM Karadžičova 10, 825 13 Brastislava mobily 20.42 €
DBF352/13 04.06.2013 Rastislav  Skovajsa Oprava plynových zariadení Bielidlá 26, 053 04 Spišské Podhradie Oprava, vyčistenie plyn. kotla 220.80 €
DBF335/13 28.05.2013 AJVA, s.r.o Hlavná 47, 056 01 Gelnica Prac .obuv 89.70 €
DBF336/13 28.05.2013 VOSP spol. s.r.o. Levočská 24, 082 41 Prešov Papier. utierky 26.00 €
DBF337/13 28.05.2013 MSM Slovakia s.r.o. Letná 830, 908 51 Holíč Vinyl.  vyšetr. rukavice 270.00 €
DBF338/13 28.05.2013 Podtr. vodár .prev. spol.a. s. Hraničná  662/17, 058 89 Poprad voda 421.39 €
DBF339/13 28.05.2013 DC NORDIA ,s.r.o. Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce Mraz. potraviny 213.48 €
DBF340/13 28.05.2013 MILK-AGRO spol. s. r. o Čapajevova 36, 080 46 Prešov Mlieko, mliečne výrobky 203.32 €
DBF341/13 28.05.2013 AJVA ,s.r.o. Hlavná 47, 056 01 Gelnica Pracovné oblečenie, obuv 470.06 €
DBF327/13 27.05.2013 DC NORDIA ,s.r.o. Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce Mraz .zelenina 40.42 €
DBF328/13 27.05.2013 MPC CESSI a.s. Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves Pečivo, múčniky 120.49 €
DBF329/13 27.05.2013 J.Mihók –COPY DATA SERVICE Buzulucká 23, 040 01 Košice Toner, drum valec 369.00 €
DBF330/13 27.05.2013 FECUPRAL, s.r.o. Ing. Hanigo Ľudovita Štúra 17, 082 21 Veľký Šariš Odvoz a zneškod. odpadu 151.56 €
DBF331/13 27.05.2013 SLOVNORMAL s.r.o. 053 05 Granč- Petrovce Pečivo, chlieb 259.70 €
DBF332/13 27.05.2013 JANEK s.r.o. Dolný Moštenec 122, 017 01 Považská Bystrica vajcia 43.20 €
DBF333/13 27.05.2013 JANEK s.r.o. Dolný Moštenec 122, 017 01 Považská Bystrica vajcia 41.04 €
DBF334/13 27.05.2013 MILK-AGRO spol. s. r. o Čapajevova 36, 080 46 Prešov Mlieko, ml. výrobky 434.16 €
DBF306/13 22.05.2013 DC NORDIA ,s.r.o. Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce Mraz. zelenina 60.26 €
DBF307/13 22.05.2013 MPC CESSI a.s. Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves Pečivo, múčniky 149.30 €
DBF308/13 22.05.2013 Eva Sýkorová, Papiernictvo Kúpeľná 935/61,  053 04 Spišské Podhradie Kancel. potreby 153.95 €
DBF309/13 22.05.2013 FEGA FROST Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok potraviny 293.76 €
DBF310/13 22.05.2013 VIJOFEL, TRADE  s.r.o. Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník Mäs. výrobky 120.58 €
DBF311/13 22.05.2013 MIVA-MARKET, spol. s.r.o. Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany Utierky papierové 195.12 €
DBF312/13 22.05.2013 AG FOODS SK s.r.o. Kukučínova 11, 90201 Pezinok Káva chicory 298.50 €
DBF313/13 22.05.2013 Podtr. vodár . prev. spol. a. s. Hraničná  662/17, 058 89 Poprad Voda DOS 2 16.50 €
DBF314/13 22.05.2013 Podtr. vodár .prev. spol.a. s. Hraničná  662/17, 058 89 Poprad Voda DOS 1 16.2.-6.5. 1.27 €
DBF315/13 22.05.2013 Podtr. vodár .prev. spol.a. s. Hraničná  662/17, 058 89 Poprad Voda ZPB 16.2.-6.5. 353.03 €
DBF316/13 22.05.2013 Nábytok Ing. M. Kellner 9. mája 22, 053 61 Spišské Vlachy Kuch. linka. vstav. spotrebiče 1 412.00 €
DBF317/13 22.05.2013 Nábytok Ing. M. Kellner 9. mája 22, 053 61 Spišské Vlachy Vitrína, nadstavec 303.00 €
DBF318/13 22.05.2013 TOP Catering s. r.o. Rastislavova 3, 040 01 Košice Ster. potraviny 820.79 €
DBF319/13 22.05.2013 HYDINA Slovensko, s.r.o., Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok Mraz. hydina 247.68 €
DBF320/13 22.05.2013 MILK-AGRO spol. s. r. o Čapajevova 36, 080 46 Prešov Mlieko, ml. výrobky 444.54 €
DBF321/13 22.05.2013 Mäso-údeniny , Kočik Ladis Hlavná 25, 053 42 Krompachy mäso 739.11 €
DBF322/13 22.05.2013 BIGIMI, s.r.o. Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves Ovocie, zelenina 300.88 €
DBF323/13 22.05.2013 Domino a.s. Zimná 51, 05201 Spišská Nová Ves potraviny 778.19 €
DBF324/13 22.05.2013 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina Jesenského 12, 053 42 Krompachy Zelenina, ovocie 512.38 €
DBF325/13 22.05.2013 SLOVNORMAL s.r.o. 053 05 Granč- Petrovce Chlieb, pečivo 281.63 €
DBF326/13 22.05.2013 VIJOFEL, TRADE  s.r.o. Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník Mäs. výrobky 98.89 €
DBF286/13 13.05.2013 SLOVNORMAL s.r.o. 053 05 Granč- Petrovce Pečivo, chlieb 212.39 €
DBF287/13 13.05.2013 Ing. I. Škrobánek – O.P.C.D., Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička  nad Váhom úradné meranie spotreby paliva  mot. vozidiel 843.84 €
DBF288/13 13.05.2013 EUROGASTROP s.r.o. Čergovská 7002/10, 080 01Prešov Hadička s kolenom 6.92 €
DBF289/13 13.05.2013 VIJOFEL, TRADE  s.r.o. Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník Mäs. výrobky 130.62 €
DBF290/13 13.05.2013 Východosl. energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Splátka el. energie 2 330.00 €
DBF291/13 13.05.2013 Východosl. energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Vyučt . el .energie -434.94 €
DBF292/13 13.05.2013 Slovenský plynár. priemysel Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Plyn ZPB, kuchyňa ,dielne 678.00 €
DBF293/13 13.05.2013 Slovenský plynár. priemysel Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Vyúčt. plynu -595.13 €
DBF294/13 13.05.2013 Slovenský plynár. priemysel Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Splátka plynu 3 534.00 €
DBF295/13 13.05.2013 AutoCont  SK  a.s. Einsteinova 24, 851 01 Bratislava Magma- syst.podpora1. Q 193.28 €
DBF296/13 13.05.2013 Slovak  Telekom, a. s. T COM Karadžičova 10, 825 13 Brastislava telefón 14.15 €
DBF297/13 13.05.2013 Slovak  Telekom, a. s. T COM Karadžičova 10, 825 13 Brastislava internet 7.52 €
DBF298/13 13.05.2013 Slovak  Telekom, a. s. T COM Karadžičova 10, 825 13 Brastislava FBA – adsl  prístup 131.45 €
DBF299/13 13.05.2013 Slovak  Telekom, a. s. T COM Karadžičova 10, 825 13 Brastislava mobily 44.70 €
DBF300/13 13.05.2013 Slovak  Telekom, a. s. T COM Karadžičova 10, 825 13 Brastislava mobily 19.62 €
DBF301/13 13.05.2013 Slovak  Telekom, a. s. T COM Karadžičova 10, 825 13 Brastislava mobil 45.54 €
DBF302/13 13.05.2013 ORANGE SLOVENSKO, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava mobil 28.34 €
DBF303/13 13.05.2013 Tomáš Hudáč ELEKTROPRÁCE REVÍZIE Kúpeľná 237/18, 053 04 Spišské Podhradie Revízia el .zariadenia hl. plyn. kotolne 276.00 €
DBF304/13 13.05.2013 Priemyselný tovar ,Ján Hudáč,   Palešovo nám. 38, 05304 Spišské Podhradie údržbársky  materiál 986.30 €
DBF305/13 13.05.2013 COLOR-MIX Magdaléna Puchalová Palešovo nám.11, 053 04 Spišské Podhradie Materiál na maľovanie 272.52 €
DBF282/13 07.05.2013 MPC CESSI a.s. Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves Pečivo, múčniky 203.09 €
DBF283/13 07.05.2013 MILK – AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36, 080 46 Prešov Mlieko, ml. výrobky 357.02 €
DBF284/13 07.05.2013 DC NORDIA ,s.r.o. Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce Mraz. potraviny 89.02 €
DBF285/13 07.05.2013 FEGA FROST Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok potraviny 87.71 €
DBF267/13 06.05.2013 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Elektrárenská 1 , 831 03 Bratislava Dezinf .prostr. 96.84 €
DBF268/13 06.05.2013 VIJOFEL, TRADE  s.r.o. Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník Mäs. výrobky 148.98 €
DBF269/13 06.05.2013 MILK-AGRO spol. s. r. o Čapajevova 36, 080 46 Prešov Mlieko ,ml .výrobky 481.00 €
DBF270/13 06.05.2013 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina Jesenského 12, 053 42 Krompachy Zelenina, ovocie 263.78 €
DBF271/13 06.05.2013 Mäso-údeniny , Kočik Ladis Hlavná 25, 053 42 Krompachy mäso 1 081.21 €
DBF272/13 06.05.2013 MILK-AGRO spol. s. r. o Čapajevova 36, 080 46 Prešov ml.  výrobky, potraviny 29.73 €
DBF273/13 06.05.2013 JANEK  s.r.o. Dolný Moštenec 122, 017 01 Považská Bystrica vajcia 41.04 €
DBF274/13 06.05.2013 Ján Ondruš Jesenského 9, 971 01 Prievidza Dia výrobky 335.07 €
DBF275/13 06.05.2013 Východosl. energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice El .energia 405.00 €
DBF276/13 06.05.2013 AJVA, s.r.o. Hlavná 47, 056 01 Gelnica Taniere ,hrnčeky ,misky 497.90 €
DBF277/13 06.05.2013 Jozef  Ferenčák Francisciho 18, 054 01 Levoča Revízia výťahu 82.00 €
DBF278/13 06.05.2013 REPROS, T. Forgáčová Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov Pracie čistiace prostriedky 1 073.69 €
DBF279/13 06.05.2013 Hydina Slovensko, s.r.o. Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok Mraz .hydina 268.09 €
DBF280/13 06.05.2013 DC NORDIA ,s.r.o. Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce Mraz. zelenina 38.66 €
DBF281/13 06.05.2013 Slovak  Telekom, a. s. Karadžičova 10, 825 13 Brastislava Telefón 89.71 €
DBF265/13 29.04.2013 DC NORDIA, s.r.o. Staničná 9, 059 51 Poprad- Matejovce ryby 100.08 €
DBF266/13 29.04.2013 BIGIMI, s.r.o. Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves Ovocie, zelenina 348.49 €
DBF258/13 26.04.2013 DC NORDIA, s.r.o. Staničná 9, 059 51 Poprad- Matejovce Mraz. zelenina 65.40 €
DBF259/13 26.04.2013 VIJOFEL, TRADE  s.r.o. Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník Mäs. výrobky 112.48 €
DBF260/13 26.04.2013 JANEK  s.r.o. Dolný Moštenec 122, 017 01 Považská Bystrica Vajcia 41.04 €
DBF261/13 26.04.2013 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina Jesenského 12, 053 42 Krompachy Zelenina, ovocie 378.14 €
DBF262/13 26.04.2013 MILK-AGRO spol. s. r. o Čapajevova 36, 080 46 Prešov Mlieko, ml. výrobky 341.82 €
DBF263/13 26.04.2013 Podtr. vodár .prev. spol.a. s. Hraničná  662/17, 058 89 Poprad Voda  DSS 387.12 €
DBF264/13 26.04.2013 SLOVNORMAL s.r.o. 053 05 Granč- Petrovce Pečivo, chlieb 292.61 €
DBF257/13 23.04.2013 KARMEN, veľkoob. potr. s.r.o. Stojnícka 15, 080 01 Prešov Potraviny 592.57 €
DBF251/13 22.04.2013 DC NORDIA, s.r.o. Staničná 9, 059 51 Poprad- Matejovce Mraz. potraviny 101.86 €
DBF252/13 22.04.2013 HYDINA Slovensko, s.r.o., Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok Mraz. hydina 194.65 €
DBF253/13 22.04.2013 MILK-AGRO spol. s. r. o Čapajevova 36, 080 46 Prešov Mlieko, ml. výrobky, potraviny 252.24 €
DBF254/13 22.04.2013 Michal Jedinák, oprava veľkokuch. zariadení,  065 33  Veľký Lipník 8 Oprava el. kotla a škrabky 389.00 €
DBF255/13 22.04.2013 REPROS, T. Forgáčová Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov Prac.  oblečenie a obuv 132.00 €
DBF256/13 22.04.2013 MPC CESSI, a.s. Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves Pečivo, múčniky 162.53 €
DBF247/13 19.04.2013 JANEK  s.r.o. Dolný Moštenec 122, 017 01 Považská Bystrica Vajcia 43.20 €
DBF248/13 19.04.2013 ILLE – Papier - Service SK, s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica Osviežovače  vzduchu 19.58 €
DBF249/13 19.04.2013 Stredná odborná škola 053 06 Bijacovce Period. preškolenie pre obsluhu a údržbu RMRP 55.00 €
DBF250/13 19.04.2013 GAMO, a. s. Kyjevské nám. 6,          947 02 Banská Bystrica Wifi 4 ks, konzoly 4 ks 329.42 €
DBF221/13 17.04.2013 Východosl. energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Vyučt. el, energie  D SS -2.00 €
DBF222/13 17.04.2013 Mgr. Danka Petrufová - LUDANA Volgogradská 26,               080 01 Prešov Seminár  150.00 €
Dbf223/13 17.04.2013 Slovens. plynár. priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Vyúčtovanie plynu DSS 3/13 -2.00 €
DBF224/13 17.04.2013 Slovak Telekom, a.s. T COM Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mobil 34.80 €
DBF225/13 17.04.2013 Hospitálska rehoĺa sv. Jána           z Boha, Milosrdní bratia Nám. SNP 8-11 811 06 Bratislava Nájom reholi  II. Q 5.00 €
DBF226/13 17.04.2013 Peter Klešč – súkr. firma, Olšavka 17, prevádzka Spišské Podhradie Stavebný materiál pre ZPB 526.70 €
DBF227/13 17.04.2013 WAGON TRADING spol.s.r.o. Peugeot  Partner Partizánska 4101, 05801 Poprad Oprava Peugeot Boxer 2.00 €
DBF228/13 17.04.2013 Peter Klešč – súkr. firma, Olšavka 17, prevádzka Spišské Podhradie Stavebný materiál 82.52 €
DBF229/13 17.04.2013 INO, s.r.o, Jána Francisciho 204/34, 054 01 Levoča vypracovanie PD riešenie protipož.  bezpeč. stavby 150.00 €
DBF230/13 17.04.2013 Domino a.s. Zimná 51, 05201 Spišská Nová Ves Potraviny 1.00 €
DBF231/13 17.04.2013 MPC CESSI, a.s. Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves Múčniky, pečivo 145.24 €
DBF232/13 17.04.2013 VIJOFEL, TRADE  s.r.o. Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník Mäs. výrobky 178.50 €
DBF233/13 17.04.2013 MILK-AGRO spol. s. r. o Čapajevova 36, 080 46 Prešov Mlieko, ml. výrobky 357.95 €
DBF234/13 17.04.2013 BIGIMI, s.r.o. Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves Ovocie, zelenina 175.44 €
DBF235/13 17.04.2013 Asseco Solutions,a.s. Bártošova 2, 83101 Bratislava Servisné služby č.2., II. Q 387.14 €
DBF236/13 17.04.2013 ORANGE SLOVENSKO, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava mobil 29.84 €
DBF237/13 17.04.2013 Tomáš  Hudáč, Elektropráce -revízie Kúpeľná 237/18, 053 04 Spišské Podhradie Revízia – el. zariadení hl. objektu 547.20 €
DBF238/13 17.04.2013 Miroslav Takáč Krosnianska 25, 040 22 Košice Výmena špirál v konvektomate 79.20 €
DBF239/13 17.04.2013 Mäso-údeniny , Kočik Ladislav Hlavná 25, 053 42 Krompachy Mäso hov. a brav. 744.85 €
DBF240/13 17.04.2013 AutoCont  SK  a.s. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Nové verzie Magma 2. Q 25.49 €
DBF241/13 17.04.2013 SLOVNORMAL s.r.o. 053 05 Granč- Petrovce Pečivo, chlieb 208.50 €
DBF242/13 17.04.2013 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Elektrárenská  1, Bratislava 831 04 Pracie prostriedky 449.09 €
DBF243/13 17.04.2013 AJVA, s.r.o. Hlavná 47, 056 01 Gelnica Utierky, ihly na mäso 90.98 €
DBF244/13 17.04.2013 MILK-AGRO spol. s. r. o Čapajevova 36, 080 46 Prešov Mlieko, ml. výrobky 409.36 €
DBF245/13 17.04.2013 VIJOFEL, TRADE  s.r.o. Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník Mäs. výrobky 93.19 €
DBF246/13 17.04.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy  44/a,825 11 Bratislava Vyúčtovanie plynu 2/13 5.00 €
DBF202/13 09.04.2013 DC NORDIA, s.r.o. Staničná 9, 059 51 Poprad- Matejovce potraviny 116.20 €
DBF203/13 09.04.2013 Mäso-údeniny , Kočik Ladislav Hlavná 25, 053 42 Krompachy mäso 828.66 €
DBF204/13 09.04.2013 Ján Hudáč Palešovo nám. 38, Kúpeľna 18, 053 04 Spišské Podhradie Materiál na údržbu, náradie 260.71 €
DBF205/13 09.04.2013 MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36, 080 46 Prešov Mliečne výrobky, potraviny 810.82 €
DBF206/13 09.04.2013 JANEK  s.r.o. Dolný Moštenec 122, 017 01 Považská Bystrica vajcia 43.20 €
DBF207/13 09.04.2013 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina Jesenského 12, 053 42 Krompachy Zelenina, ovocie 445.43 €
DBF208/13 09.04.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy  44/a,825 11 Bratislava Zemný plyn 678.00 €
DBF209/13 09.04.2013 DC NORDIA, s.r.o. Staničná 9, 059 51 Poprad- Matejovce Potraviny ,mrazené ryby 168.14 €
DBF210/13 09.04.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava telefón 94.81 €
DBF211/13 09.04.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava telefón 14.14 €
DBF212/13 09.04.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava internet 7.52 €
DBF213/13 09.04.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava FBA – adsl. prístup 131.45 €
DBF214/13 09.04.2013 DC NORDIA, s.r.o. Staničná 9, 059 51 Poprad- Matejovce Treska v majonéze 45.52 €
DBF215/13 09.04.2013 Slovak  Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mobil 50.66 €
DBF216/13 09.04.2013 Slovak Telekom, a.s. Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mobil 19.30 €
DBF217/13 09.04.2013 JANEK  s.r.o. Dolný Moštenec 122, 017 01 Považská Bystrica vajcia 43.20 €
DBF218/13 09.04.2013 MILK-AGRO spol. s. r. o Čapajevova 36, 080 46 Prešov Mlieko ,mlieč .výrobky, potraviny 313.37 €
DBF219/13 09.04.2013 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy  44/a,825 11 Bratislava Zemný plyn 3 534.00 €
DBF220/13 09.04.2013 SLOVNORMAL s.r.o. 053 05 Granč- Petrovce Pečivo, chlieb 323.27 €
DF198/13 04.04.2013 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Elektrárenská  1, Bratislava 831 04 Osviežovače vzduchu 117.64 €
DF199/13 04.04.2013 ILLE – Papier - Service SK, s.r.o. Lichardova 16, 909 01 Skalica Vône do osviežovača 12.24 €
DF200/13 04.04.2013 Drevovýroba  Kočiš, s.r.o. 053 61 Žehra Oprava vchodových dverí 54.00 €
DF201/13 04.04.2013 MPC CESSI, a.s. Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves Pečivo, múčniky 175.55 €
DBF188/13 02.04.2013 FEGA FROST Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok Tekuté koreniny 392.83 €
DBF189/13 02.04.2013 FEGA FROST Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok Dobropis za vrát. tovar -73.33 €
DBF190/13 02.04.2013 FEGA FROST Tehelňa 675/2, 060 01 Kežmarok Bujón číry 128.34 €
DBF191/13 02.04.2013 VIJOFEL, TRADE  s.r.o. Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník Mäs .výrobky 343.88 €
DBF192/13 02.04.2013 MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36, 080 46 Prešov Mlieko, ml. výrobky 147.00 €
DBF193/13 02.04.2013 BIGIMI, s.r.o. Markušovská cesta 4, 052 01 Spišská Nová Ves Ovocie, zelenina 307.13 €
DBF194/13 02.04.2013 Milk-agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, 080  46 Prešov ml. výrobky, potraviny 43.51 €
DBF195/13 02.04.2013 Podtr. vodár . prev. spol. a. s. Hraničná  662/17, 058 89 Poprad Voda DSS 392.20 €
DBF196/13 02.04.2013 Miroslav Takáč Krosnianska 25, 040 22 Košice Servis konvektomatu, výmena top. telies 453.50 €
DBF197/13 02.04.2013 Východosl. energetika a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice Splátka el. energie 2 390.00 €
DBF180/13 27.03.2013 MIVA-MARKET, spol. s.r.o. Mlynská 1323/13, 053 11 Smižany Toal .papier, pap. utierky 333.36 €
DBF181/13 27.03.2013 Anežka  Cmorejová Nemešany 81, 053 02 Hasiaci prístroj, piktogram 46.00 €
DBF182/13 27.03.2013 AJVA ,s.r.o. Hlavná 47, 056 01 Gelnica Porcel .riady 340.16 €
DBF183/13 27.03.2013 REPROs, združenie Ľubochnianská 2, 080 06 Prešov Čist . prostr. 1 346.15 €
DBF184/13 27.03.2013 REPROs,združenie Ľubochnianská 2, 080 06 Prešov Bavlna, pamok 430.42 €
DBF185/13 27.03.2013 Mesto Spišské Podhradie Mariánske nám.37, 053 04 Spišské Podhradie El. energia 222.18 €
DBF186/13 27.03.2013 SLOVNORMAL s.r.o. 053 05 Granč- Petrovce Pečivo, chlieb 346.75 €
DBF187/13 27.03.2013 BL technics, s.r.o. Levočská 19/A, 08001 PREŠOV Oprava autom. pračky 330.12 €
DBF162/13 26.03.2013 DC NORDIA, s.r.o. Staničná 9, 059 51 Poprad- Matejovce mraz. zelenina 98.15 €
DBF163/13 26.03.2013 BL technics, s.r.o. Levočská 19/A, 080 01Prešov Oprava práčky 718.34 €
DBF164/13 26.03.2013 MPC CESSI, a.s. Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves Pečivo, múčniky 100.16 €
DBF165/13 26.03.2013 Milk-agro spol.,s.r.o. Čapajevova 36, 080 46 Prešov Mlieko, ml. výrobky, potraviny 257.76 €
DBF166/13 26.03.2013 BIGIMI, s.r.o., Markušovská cesta 4,052 01 Spišská Nová Ves Ovocie, zelenina 334.00 €
DBF167/13 26.03.2013 Ing.Ivan Leško - GAROMA Sofijská 8, 040 11 KOŠICE Kalibrácia teplomerov 122.28 €
DBF168/13 26.03.2013 Mäso- údeniny, Kočík Ladis Hlavná 25, 053 42 Krompachy mäso 1 291.05 €
DBF169/13 26.03.2013 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina Jesenského 12, 053 42 Krompachy Zelenina, ovocie 386.51 €
DBF170/13 26.03.2013 Poradca, s.r.o. Pri Celulózke, 010 01 Žilina Doplatok  za Poradcu r.2012 24.40 €
DBF171/13 26.03.2013 QBE Insurance/Europe/Limited, pobočka pre SR Štúrova 27, 042 80 KOŠICE Havar. poistné  Peugeot  Partner 100.93 €
DBF172/13 26.03.2013 HYDINA Slovensko, s.r.o., Slavkovská cesta 54/23, 060 01 Kežmarok Mraz. hydina 594.02 €
DBF173/13 26.03.2013 JANEK s.r.o., Dolný Moštenec 122, 017 01 Považská Bystrica vajcia 43.20 €
DBF174/13 26.03.2013 KARMEN, veľkoob. potr. s.r.o. Stojnícka 15, 080 01 Prešov potraviny 705.58 €
DBF175/13 26.03.2013 VIJOFEL, TRADE s.r.o. Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník Mäs .výrobky 59.72 €
DBF176/13 26.03.2013 Milk-agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, 080 46 Prešov Mlieko ,ml. výrobky, potraviny 393.62 €
DBF177/13 26.03.2013 DC NORDIA, s.r.o. Staničná 9, 059 51 Poprad- Matejovce Mraz .zelenina 35.28 €
DBF178/13 26.03.2013 TOP  Catering  s.r.o. Rastislavova 3, 040 01 Košice Ster. potraviny 504.35 €
DBF179/13 26.03.2013 TOP Catering  s.r.o. Rastislavova 3, 040 01 Košice Ster .potraviny 261.41 €
DBF161/13 20.03.2013 Anežka Cmorejová /Černická/ Nemešany 81, 053 02 hasiace prístroje,piktogramy 477.00 €
DBF149/13 19.03.2013 Dionýz  DUGAS - DINO Hviezdoslavova 2, 083 01 Sabinov knihy 66.00 €
DBF150/13 19.03.2013 MPC CESSI a.s. Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves pečivo, múčniky 314.68 €
DBF151/13 19.03.2013 Mgr.Ambróz  Koňak Banícka 2/34, 052 01 Spišská Nová Ves služby technika PO I.Q 159.00 €
DBF152/13 19.03.2013 Tomáš Hudáč ELEKTROPRÁCE REVÍZIE Kúpeľná 237/18, 053 04 Spišské Podhradie revízie stajňa koní, ZPB, márnica, údrž. dielne 302.40 €
DBF153/13 19.03.2013 DOMINO a.s. Zimná 51, 052 01 Spišská Nová Ves potraviny 800.86 €
DBF154/13 19.03.2013 Východosl. energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice el.energia 2 233.87 €
DBF155/13 19.03.2013 VIJOFEL,TRADE s.r.o.. Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník mäs. výrobky 193.85 €
DBF156/13 19.03.2013 Milk-agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, 080 46 Prešov mileko, mlieč.výrobky 158.81 €
DBF157/13 19.03.2013 EUROGASTROP s.r.o., Čergovská 7002/10, 080 01 Prešov jednodrez.,pod  umýv. Riadu, zmäkčovačvody,umýv. sprcha 856.67 €
DBF158/13 19.03.2013 ORANGE SLOVENSKO, a.s. Prievozská 6/A, 821 09 Bratislava mobil 21.54 €
DBF159/13 19.03.2013 SLOVNORMAL s.r.o. 053 05 Granč - Petrovce pečivo, chlieb 246.01 €
DBF160/13 19.03.2013 RM Gastro JAZ Rybárska 1, 915 01 Nové Mesto nad Váhom vozíky na bielizeň 644.88 €
DBF135/13 08.03.2013 AJVA, s.r.o. Hlavná 47, 056 01 Gelnica prac.obuv, odev 196.19 €
DBF136/13 08.03.2013 COLOR-MIX Magdaléna Puchalová Palešovo nám.11, 053 04 Spišské Podhradie materiál na maľovanie 222.66 €
DBF137/13 08.03.2013 Priem.tovar, Ján Hudáč Palešovo nám. 38, 053 04 Spišské Podhradie údržb. materiál 400.88 €
DBF138/13 08.03.2013 DC NORDIA, s.r.o. Staničná 9, 059 51 Poprad - Matejovce mraz. potraviny 222.43 €
DBF139/13 08.03.2013 DC NORDIA, s.r.o. Staničná 9, 059 51 Poprad-Matejovce mraz. potraviny 49.94 €
DBF140/13 08.03.2013 SLOVNORMAL s.r.o., 053 05 Granč-Petrovce chlieb,pečivo 209.60 €
DBF141/13 08.03.2013 MILK-AGRO, spol. s.r.o. Čapajevova 36, 080 46 Prešov mlieko, ml.výrobky 375.43 €
DBF142/13 08.03.2013 Slovak Telekom, a.s. T COM Karadžičova 10, 825 13 Bratislava telefón 14.24 €
DBF143/13 08.03.2013 Slovak Telekom, a.s. T COM Karadžičova 10, 825 13 Bratislava internet 7.52 €
DBF144/13 08.03.2013 Slovak Telekom, a.s. T COM Karadžičova 10, 825 13 Bratislava FBA- adsl prístup 131.45 €
DBF145/13 08.03.2013 Slovak Telekom, a.s. T COM Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mobil 42.65 €
DBF146/13 08.03.2013 JANEK s.r.o. Dolný Moštenec 122, 017 01 Považská Bystrica vajcia 43.20 €
DBF147/13 08.03.2013 NICO Bandžuch  Ivan VO ovocie zelenina Jesenského 12,  053 42 Krompachy  zelenina, ovocie 524.00 €
DBF148/13 08.03.2013 HYDINA Slovensko, s.r.o. Slavkovská cesta 54/23,   060 01 Kežmarok mraz.hydina 123.84 €
DBF120/13 05.03.2013 MPC CESSI a.s. Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves múčniky, pečivo 107.41 €
DBF121/13 05.03.2013 Podtatr.vodár.prev.spol.a.s. Hraničná 662/17, 058 89 Poprad voda DSS 488.65 €
DBF122/13 05.03.2013 Mäso – údeniny, Kočík Ladis Hlavná 25, 053 42 Krompachy mäso hov. a  brav. 997.19 €
DBF123/13 05.03.2013 HYDINA Slovensko,s.r.o. Slavkovská cesta 54/23,  060 01 Kežmarok mrazená hydina 297.25 €
DBF124/13 05.03.2013 BIGIMI, s.r.o. Markušovská cesta 4,052 01 Spišská Nová Ves ovocie, zelenina 218.00 €
DBF125/13 05.03.2013 MILK-AGRO spol.s.r.o. Čapajevova 36, 080 46 Prešov mlieko, ml. výrobky 327.48 €
DBF126/13 05.03.2013 VIJOFEL,TRADE s.r.o. Bartošovce 182/1, 086 42 Hertník mäs. výrobky 56.84 €
DBF127/13 05.03.2013 Slovenský plynár.priemysel Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava plyn ZPB, kuchyňa, dielne 678.00 €
DBF128/13 05.03.2013 Slovenský plynár.priemysel Mlynské nivy 44/a,825 11 Bratislava plyn DSS 3 534.00 €
DBF129/13 05.03.2013 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 KOŠICE el.energia 2 470.00 €
DBF130/13 05.03.2013 Slovak Telekom, a.s. T COM Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mobily 50.71 €
DBF131/13 05.03.2013 Slovak Telekom, a.s. T COM Karadžičova 10, 825 13 Bratislava mobily 19.74 €
DBF132/13 05.03.2013 Východoslov.energetika a.s. Mlynská 32,042 91 Košice el. energia 2 000.00 €
DBF133/13 05.03.2013 Slovens.plynár. priemysel a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava plyn 3 534.00 €
DBF134/13 05.03.2013 Slovak Telekom, a.s. T COM Karadžičova 10, 825 13 Bratislava telefón 97.09 €
DBF119/13 01.03.2013 AJVA, s.r.o. Hlavná 47, 056 01 Gelnica materiál pre kuchyňu 685.85 €
DBF113/13 28.02.2013 SLOVNORMAL s.r.o., 053 05 Granč -Petrovce chlieb, pečivo 255.79 €
DBF114/13 28.02.2013 VIJOFEL, TRADE s .r.o., Bartošovce 182/1, 08642 Hertník mäsové výrobky 100.99 €
DBF115/13 28.02.2013 Milk – agro spol.s.r.o. Čapajevova 36, 08046 Prešov mlieko,ml.výrobky 269.41 €
DBF116/13 28.02.2013 JANEK s.r.o. Dolný Moštenec 122,017 01 Považská Bystrica vajcia 43.20 €
DBF117/13 28.02.2013 Milk-agro spol.s.r.o. Čapajevova 36, 08046 Prešov ml.výrobky, potraviny 39.32 €
DBF118/13 28.02.2013 Ján Onduš Jesenského  9,971 01 Prievidza dia výrobky 64.62 €
DFB109/13 25.02.2013 MILK-AGRO spol. s.r.o. Čapajevova 36, 08046 Prešov mlieko, ml.výrobky 710.24 €
DFB110/13 25.02.2013 Podtatr.vodár.prev..spol. a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad voda 47.70 €
DFB111/13 25.02.2013 Podtatr.vodár.prev..spol. a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad voda 417.28 €
DFB112/13 25.02.2013 Podtatr.vodár.prev..spol. a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad voda 3.77 €
DFB102/13 22.02.2013 MPC CESSI a.s. Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves pečivo, múčniky 188.26 €
DFB107/13 22.02.2013 QBE Insurance /Europe/ Limited pobočka pre SR Štúrova 27, 04280 Košice Havar.poistenie Peugeot Partner I.Q 45.35 €
DFB108/13 22.02.2013 DC NORDIA,s.r.o. Staničná 9, 05951Poprad - Matejovce mraz. zelenina 43.73 €
DFB100/13 21.02.2013 AG FOODS SK s.r.o. Kukučínova 11, 90201 Pezinok melta 298.50 €
DFB101/13 21.02.2013 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina Jesenského 12, 05342 Krompachy ovocie, zelenina 135.76 €
DFB103/13 21.02.2013 DC NORDIA, s.r.o. Staničná 9, 05951 Poprad-Matejovce mraz. zelenina 51.94 €
DFB104/13 21.02.2013 Mäso –údeniny,Kočík Ladis Hlavná 25, 05342 Krompachy mäso 845.75 €
DFB105/13 21.02.2013 VIJOFEL, TRADE s.r.o. Bartošovce182/1, 08642 Hertník mäsové výrobky 117.23 €
DFB106/13 21.02.2013 Roľnícke družstvo 05306 Bijacovce seno 230.40 €
DFB099/13 20.02.2013 MPC CESSI a.s. Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves Pečivo, múčniky 159.94 €
DFB081/13 18.02.2013 Priem.tovar,Ján Hudáč Palešovo nám. 38, 05304 Spišské Podhradie Údržbársky materiál 1 281.38 €
DFB082/13 18.02.2013 MPC CESSI a.s. Mlynská 22,05201 Spišská Nová Ves Pečivo,múčniky 147.77 €
DFB083/13 18.02.2013 AJVA s.r.o. Hlavná 47, 05601 Gelnica Pracovné oblečenie 372.13 €
DFB084/13 18.02.2013 Janek s.r.o. Dolný Moštenec 122,01701 Považská Bystrica vajcia 43.20 €
DFB085/13 18.02.2013 Milk-agro spol.,  s.r.o. Čapajevova 36, 08046 Prešov Mlieko, mliečné výrobky 298.10 €
DFB086/13 18.02.2013 TOP Catering s.r.o. Rastislavova 3, 04001 Košice Ster. potraviny 633.74 €
DFB087/13 18.02.2013 Východosl.energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice Nedoplatok el.energie 1/13 326.22 €
DFB088/13 18.02.2013 ORANGE SLOVENSKO, a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava mobil 20.16 €
DFB089/13 18.02.2013 Domino a.s. Zimná 51, 05201 Spišská Nová Ves potraviny 647.36 €
DFB090/13 18.02.2013 Milan Kellner Spišské Vlachy nábytok 1 462.00 €
DFB091/13 18.02.2013 Ing.O.Gonda, AUTOŠKOLA Hečkova 5, 05201 Spišská Nová Ves Školenie vodičov 105.00 €
DFB 092/13 18.02.2013 Ing.O.Gonda, AUTOŠKOLA Hečkova 5, 05201 Spišská Nová Ves Školenie vodičov 63.00 €
DFB093/13 18.02.2013 SLOVNORMAL s.r.o. Granč-Petrovce Pečivo, chlieb 316.50 €
DFB094/13 18.02.2013 BIGIMI, s.r.o. Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves Ovocie, zelenina 337.06 €
DFB095/13 18.02.2013 HYDINA Slovensko, s.r.o. Slavkovská cesta 54/23, 06001 Kežmarok Mraz.hydina 185.76 €
DFB096/13 18.02.2013 JANEK s.r.o. Dolný Moštenec 122, 01701 Považská Bystrica vajcia 43.20 €
DFB097/13 18.02.2013 HORTIP s.r.o. Studenec  181,  05304 seno 66.00 €
DFB098/13 18.02.2013 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. Elektrárenská  1, Bratislava 831 04 Pracie prostriedky 878.11 €
DFB076/13 13.02.2013 DC NORDIA, s.r.o. Staničná 9, 05951 Poprad-Matejovce Mrazené potraviny 195.91 €
DFB077/13 13.02.2013 AJVA, s.r. o. Hlavná 47, 056 01 Gelnica Pracovné oblečenie 484.66 €
DFB078/13 13.02.2013 Eva Sýkorová, Papiernictvo Kúpeľná 935/61, 053 04  Spišské Podhradie Kancel. potreby 390.22 €
DFB079/13 13.02.2013 MBA plus, s.r.o. Kluknava 611,  053 51  Kluknava Nastavenie paraboly 15.00 €
DFB080/13 13.02.2013 VIJOFEL, TRADE s.r.o. Bartošovce 182/1,08642 Hertník Mäs. výrobky 168.41 €
DFB074/13 11.02.2013 Slovak Telecom, a.s. TCOM Karadičova 10,   825 13 Bratislava mobil 46.85 €
DFB075/13 11.02.2013 Slovenský plynárenský priem. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava Vyúčtovanie plynu DSS 1/13 1 956.95 €
DFB/067/13 08.02.2013 Milk-agro spol. s.r.o. Prešov Čapajevova 36, 08046 Prešov Mlieko, ml. výrobky 274.16 €
DFB/068/13 08.02.2013 DC NORDIA, s.r.o. Staničná 9, 05951 Poprad-Matejovce Mrazená zelenina 39.29 €
DFB/069/13 08.02.2013 COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová Palešovo nám. 11, 05304 Spišské Podhradie Farby, vápno, riedidla, penet.náter 320.24 €
DFB070/13 08.02.2013 Slovak Telekom,a.s.T COM Karadičova 10,   825 13 Bratislava Telefón DSS 1/13 111.12 €
DFB071/13 08.02.2013 Slovak Telecom, a.s. TCOM Karadičova 10,   825 13 Bratislava FBA-adsl prístup 131.45 €
DFB072/13 08.02.2013 Slovak Telecom, a.s. TCOM Karadičova 10,   825 13 Bratislava Internet DSS 7.52 €
DFB073/13 08.02.2013 Slovak Telecom, a.s. TCOM Karadičova 10,   825 13 Bratislava Telefón ZPB 14.10 €
DFB064/13 06.02.2013 Slovenský plynár.priemysel Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava Plyn ZPB, kuchyňa, dielňa 1-2/13 678.00 €
DFB065/13 06.02.2013 SLOVNORMAL s.r.o. 053 05 Granč-Petrovce Chlieb, pečivo 257.20 €
DFB/066/13 06.02.2013 DC NORDIA,  s.r.o. Staničná 9, 05951 Poprad-Matejovce Mrazená zelenina 54.41 €
DFB/060/13 05.02.2013 Slovak Telekom, a.s T.COM. Karadžičova 10, 82513 Bratislava mobily 47.10 €
DFB/061/13 05.02.2013 Slovak Telekom, a.s T.COM. Karadžičova 10, 82513 Bratislava mobily 19.34 €
DFB/062/13 05.02.2013 Východosl. energetika a.s. Mlynská 31, 04291 KOŠICE El. energia ZPB,DOS 1-2/13 405.00 €
DFB063/13 05.02.2013 KARMEN,veľkoob.potr. s.r.o. Strojnícka 15, 08001 Prešov potraviny                               793.81 €
DFB/055/13 04.02.2013 Milk-agro spol. s.r.o Čapajevova 36, 08046 Prešov Mlieko, mliečne výrobky 859.55 €
DFB/056/13 04.02.2013 VIJOFEL, TRADE s.r.o. Bartošovce 182/1,08642 Hertník Mäsové výrobky 104.45 €
DFB/057/13 04.02.2013 NICO Bandžuch Ivan VO ovocie zelenina Jesenského 12, 05342 Krompachy Ovocie, zelenina 382.00 €
DFB/058/13 04.02.2013 WAGON TRADING spol.s.r.o. Peugeot  Partner Partizánska 4101, 05801 Poprad zimné pneumatiky 379.97 €
DFB059/13 04.02.2013 DC NORDIA, s.r.o. Staničná 9, 05951 Poprad-Matejovce Mrazená zelenina 30.24 €
DFB/049/13 01.02.2013 Regionálny  úrad verejného zdravotníctva Zdravotnícka 3, 05801 Poprad                          Rozbor  vzoriek jedál a sterov z kuchyne 79.11 €
DFB/050/13 01.02.2013 Mäso-údeniny, Kočík Ladis Hlavná 25, 05342 Krompachy mäso 1 260.35 €
DFB/051/13 01.02.2013 Milk-agro  spol.s.r.o. Čapajevova 36, 08046 Prešov sucháre 5.90 €
DFB/052/13 01.02.2013 Janek s.r.o. Dolný Moštenec 122,01701 Považská Bystrica vajcia 43.20 €
DFB/053/13 01.02.2013 BIGIMI, s.r.o. Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves Ovocie, zelenina 175.38 €
DFB/054/13 01.02.2013 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o Elektrárenská  1, Bratislava 83103 Pracie prostriedky 798.82 €
DFB/039/13 30.01.2013 Jozef Mačák Školská 36/6, 05305 Granč-Petrovce Odstránenie starej  poškod. dlažby a pokládka novej dlažby 630.00 €
DFB/040/13 30.01.2013 WAGON TRADING, spol. s.r.o. Partizánska 4101, 05801 Poprad Oprava náraznika Peugeot Boxer 229.57 €
DFB/041/13 30.01.2013 Poradca podnikateľa spol.s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina Ročný prístup VS, FS 76.00 €
DFB/042/13 30.01.2013 Poradca podnikateľa spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, 01001 Žilina DÚPP  r. 2013 81.71 €
DFB/043/13 30.01.2013 REPROS, T. Forgáčová Ľubochnianska 2, 080 06 Prešov čistiace prostriedky 1 523.05 €
DFB/044/13 30.01.2013 Asseco Solutions,a.s. Bártošova 2, 83101 Bratislava Servisné služby č.2 I.Q 387.14 €
DFB/045/13 30.01.2013 DC NORDIA, s.r.o. Staničná 9, 05951 Poprad-Matejovce Mrazená zelenina 189.60 €
DFB/047/13 30.01.2013 Miroslav Takáč Krosnianska 25, 04022 Košice Servis - konvektomat 58.10 €
DFB/048/13 30.01.2013 Janek s.r.o. Dolný Moštenec 122, 01701 Považská Bystrica vajcia 43.20 €
DFB/023/13 28.01.2013 JANEK s.r.o., Dolný Moštenec 122, 01701 Považská Bystrica vajcia 43.20 €
DFB/025/13 24.01.2013 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 04291 Košice Vyučt.el.energie ZPB,DOS r. 2012 -47.94 €
DFB/026/13 24.01.2013 Slov.plyn.priemysel , a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava Vyučt.plynu maloodber.r.2012 -45.10 €
DFB/027/13 24.01.2013 Slov.plyn.priemysel ,a.s. Mlynské nivy 44/a, 82511 Bratislava Vyučt. plynu maloodber r. 2012 30.13 €
DFB/028/13 24.01.2013 MPC CESI a.s. Mlynská 22, 05201 Spišská Nová Ves Pečivo, múčniky 119.36 €
DFB/029/13 24.01.2013 Brachňak Jozef BROZ Hôrka 117, 05912 Hôrka-Kišovce 248 Galantérny  materiál 119.60 €
DFB/030/13 24.01.2013 Brachňak Jozef BROZ Hôrka 117, 05912 Hôrka-Kišovce 248 Galantérny  materiál 93.95 €
DFB/031/13 24.01.2013 AutoCont  SK  a.s. Einsteinova 24, 85101 Bratislava Nové verzie Magma I.Q 25.49 €
DFB/032/13 24.01.2013 Priemyselný tovar J.Hudač Palešovo nám.38,05304 Spišské Podhradie Udržbársky materiál 630.61 €
DFB033/13 24.01.2013 VIJOFEL,TRADE  s.r.o. Bartošovce182/1, 08642 Hertník Mäsové výrobky 90.71 €
DFB/034/13 24.01.2013 SLOVNORMAL s.r.o. 05305 Granč-Petrovce Pečivo, chlieb 280.32 €
DFB/035/13 24.01.2013 Hydina Slovensko, s.r.o. Slavkovská cesta 54/23,06001 Kežmarok Mrazená hydina 297.00 €
DFB/036/13 24.01.2013 FECUPRAL, s.r.o.Ing.Hanigo Ľudovíta Štúra 17, 08221 Veľký Krtíš Odvoz a likvidácia odpadu 171.46 €
DFK/037/13 24.01.2013 Podtatr.vodár.prev..spol. a.s. Hraničná 662/17, 05889 Poprad Voda DSS od 18.12.12 – 22.1.13 562.42 €
DFB/038/13 24.01.2013 DC NORDIA, s.r.o. Staničná 9, 05951 Poprad-Matejovce Mrazená zelenina 37.70 €
DFB/013/13 22.01.2013 Hospitálska rehoĺa sv. Jána z Boha Milosrdní bratia Nám. SNP 8-11, 811 06 Bratislava nájomné 5 923.70 €
DFB/014/13 22.01.2013 Orange Slovensko, a.s. Prievozská 6/A, 82109 Bratislava mobil 21.01 €
DFB/015/13 22.01.2013 Asseco Solutions,  a.s. Bártošova  2, 831 01 Bratislava Servisné služby iSPIN  č.2 964.51 €
DFB/016/13 22.01.2013 Domino a.s. Zimná 51,052 01 Spišská Nová Ves potraviny 764.04 €
DFB/017/13 22.01.2013 Slovnormal s.r.o.. 053 05 Granč-Petrovce Chlieb, pečivo 207.50 €
DFB/018/13 22.01.2013 Vijofel,Trade s.r.o, Bartošovce 182/1 086 42 Hertník Mäsové výrobky 111.61 €
DFB/019/13 22.01.2013 BIGIMI, s.r.o. Markušovská cesta 4, 05201 Spišská Nová Ves Ovocie, zelenina 205.34 €
DFB/020/13 22.01.2013 Milk-agro spol., s.r.o. Čapajevova 36, 08046 Prešov Mlieko, mliečne  výrobky 472.22 €
DFB/021/13 22.01.2013 Mäso-údeniny,Kočík Ladis Hlavná 25, 053 42 Krompachy mäso 945.26 €
DFB/022/13 22.01.2013 NICO Bandžuch  Ivan VO ovocie zelenina Jesenského  12,  05342 Krompachy Zelenina, ovocie 123.04 €
DFB/024/13 22.01.2013 Ing.Vít Svoboda autorizovaný statik Štúrovo nábrežie 13, 05201 Spišská Nová Ves Statický posudok 180.00 €
DFB/001/13 16.01.2013 FEGA FROST,s. r. o. Teheľňa 675/2, 060 01 Kežmarok potraviny 333.04 €
DFB/002/13 16.01.2013 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice Splátka el. energia  2.00 €
DFB/003/13 16.01.2013 MPC CESSI a.s. Mlynská 22, 052 01 Spišská Nová Ves Múčniky, pečivo 137.41 €
DFB/004/13 16.01.2013 Vijofel,trade s.r.o. Bartošovce182/1, 086 42 Hertnik mäsové výrobky 103.81 €
DFB/005/13 16.01.2013 Hydina Slovensko, s. r. o Nová Ľubovňa 505, Prevádzka Slavkovská cesta 54/23,060 01 Kežmarok Mraz. hydina 430.65 €
DFB/006/13 16.01.2013 Karmen – veľkoobchod potravín, s.r.o. Strojnícka 15, 080 01  Prešov Potraviny 611.05 €
DFB/007/13 16.01.2013 JANEK, s. r. o. Dolný  Moštenec 122, 017 01  Považ. Bystrica, prevádzka Sp. Podhradie Vajcia 43.20 €
DFB/008/13 16.01.2013 Milk-agro spol. s.r.o. Čapajevova 36, 08046 Prešov mlieko, mliečne výrobky 01/12 327.85 €
DFB/009/13 16.01.2013 TOP Catering, s. r. o. Rastislavova 3, 040 01  Košice potraviny 467.95 €
DFB/010/13 16.01.2013 Ajfa + Avis, s.r.o. Klemensova 34, 010 01 Žilina Publikácia „Čo má vediet´ mzdová účtovníčka“ 49.50 €
DFB/011/13 16.01.2013 NEXT TEAM s. r. o. Budovateľská 48, 080 01  Prešov Tlačiareň + toner 479.76 €
DFB/012/13 16.01.2013 SPP. a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava Splátka plynu DSS 3 535.00 €

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.