Usmernenie pre návštevy platné od 14. 3. 2022

Usmernenie k postupom pre zabezpečenie návštev v DSS sv. Jána z Boha podľa COVID AUTOMATu v súlade s SDPT SARS-CoV-2.

Vzhľadom na zachovanie kontinuity návštev, prosperovanie prijímateľov sociálnej služby v zariadení a zároveň minimalizovanie rizika šírenia nákazy COVID- 19, DSS sv. Jána z Boha vydáva tieto pokyny k návštevám a pri opustení zariadenia platné od 14. 3. 2022:

 1.  USMERNENIE PRI OPUSTENÍ ZARIADENIA DO DOMÁCEHO PROSTREDIA:

 • prijímatelia sociálnych služieb môžu opustiť zariadenie na dobu minimálne 72 hodín, t. j. 3 dni  a viac.

Pri návrate prijímateľa do zariadenia platí:              

 • návrat prijímateľa je potrebné nahlásiť minimálne 24 hodín vopred
 • pri návrate sa prijímateľ preukáže negatívnym Ag testom – nie starším ako 48 hodín
 •   ak pri návrate bude prijímateľ vyžadovať, aby mu bol urobený Ag test v zariadení, musí sa vrátiť do zariadenia v pracovných dňoch v čase od 7:00 do 15:00 hod.
 •   pri návrate prijímateľ vyplní čestné vyhlásenie o zdravotnom stave svojom a osôb, s ktorými bol v styku
 • prijímateľ je povinný podriadiť sa izolácii, a to nasledovne:
 • očkovaný – podstúpi izoláciu v trvaní 3 dní
 • neočkovaný – podstúpi izoláciu v trvaní 5 dní
 • po ukončení izolácie bude prijímateľ opätovne otestovaný

2. USMERNENIE PRE NÁVŠTEVY:

Návšteva je pri vstupe do zariadenia povinná sa preukázať:

- potvrdením o kompletnom zaočkovaní (status plne zaočkovanej osoby*) alebo

- potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 pred nie viac ako 180 dňami alebo

- potvrdením o negatívnom výsledku COVID-19 testu** (antigénový alebo PCR-test) len

   v prípade návštevy prijímateľa v terminálnom štádiu.

- každá návšteva je povinná pred vstupom do zariadenia otestovať sa antigénovým testom, bez

   uplatnenia výnimky z testovania

 

            *status plne zaočkovanej osoby znamená:                                         

 • očkovanie osoby najmenej 14 dní, ale nie viac než 9 mesiacov po aplikácii druhej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,
 • očkovanie osoby najmenej 21 dní, ale nie viac než 9 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,
 • očkovanie osoby najmenej 14 dní a nie viac než 9 mesiacov po aplikácii prvej dávky očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

         **potvrdenie nesmie byť staršie ako 48 hodín pri AG teste, alebo 72 hodín pri PCR teste

  

      Návštevy môžu byť realizované len vo vonkajších priestoroch vyhradených pre návštevy:

      DSS, Hviezdoslavova 1 – átrium v DSS

      ZPB, Štúrova 15 – park, príp. terasa

      ZPB „B“, Bielidlá 27 – terasa záhradného domčeka

      ZPB „C“, Štúrova 22 – átrium v DSS

 • Vo vnútorných priestoroch zariadenia sú návštevy zakázané s výnimkou návštev na izbe

prijímateľov v paliatívnej starostlivosti.

 • Dĺžka návštevy: max. 15 minút

Počet návštevníkov u jedného prijímateľa: max. 2 osoby

 • Počas návštevy je nevyhnutné, aby návštevníci mali nasadený respirátor a dodržiavali

bezpečnostný odstup 2 m.

 • Počas návštevy nie je povolené podávať prijímateľom stravu, potraviny a nápoje.

 • V prípade, že návšteva prinesie svojmu príbuznému potraviny a nápoje, je nevyhnutné, aby boli v

originálnom obale, nakoľko sa následne dezinfikujú.

 • Návštevy sú usmerňované našimi pracovníkmi, pred samotnou návštevou je potrebné vyplniť   tlačivo „Čestné vyhlásenie pre návštevy v ZSS“ a návštevníkom je zmeraná telesná teplota.

 • Návštevy je nutné minimálne 24 hodín vopred ohlásiť kvôli lepšej organizácii.

Ohlasovanie návštev:

053/4166913 alebo 0911 695 465 - v pracovných dňoch od 8.30 h do 12.00 h

Návštevné hodiny:

pracovné dni:   od 13.00 h – do 15.30 h

                            dni pracovného odpočinku:  od 14.00 h – do 15.30 h

 • Po ukončení každej návštevy je priestor vydezinfikovaný (napr. stoly, stoličky, kľučky, dotykové

plochy), odstup medzi návštevami na rovnakom návštevnom mieste je z dôvodu dezinfekcie pol

hodiny.

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.