Oznam verejnosti

16.03.2020

Týmto oznamujeme verejnosti, že Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha má spracovaný krízový plán.

 1. Pravidelne sledujeme najnovšie informácie úradu vereného zdravotníctva SR, MZ SR, MPSVR SR, vykonávame denný monitoring vývoja situácie v SR a zahraničí.
 2. Sme v spojení s RÚVZ.
 3. Vedenie zariadenia má pravidelné stretnutia a operatívne reaguje na situáciu.
 4. Kontrolujeme plnenie krízového plánu.
 5. Je určený krízový tím, ktorého členovia budú prítomní v čase krízy v zariadení.
 6. Máme spracovaný plán preventívnych opatrení.
 7. Máme spracovaný plán krízových opatrení v prípade karantény.
 8. V prípade realizácie krízových opatrení je prevádzka personálne zabezpečená.
 9. Činnosť služby v prípade krízového stavu bude zredukovaná na minimálny rozsah.

 

V prípade potreby a ďalších informácií kontaktujte:

riaditeľku zariadenia: PhDr. Moniku Ondrišovú, PhD. – 0905 676 584,

mailom: riaditel@dss-sppodhrad.vucpo.sk

Vedúcu úseku sociálnej práce: Ing. Mgr. Silviu Gondovú – 0911 695459,

mailom: sekretariat@dss-sppodhrad.vucpo.sk

Vedúcu úseku opatrovateľskej starostlivosti: Mgr. Máriu Pitorákovú – 0911 695 457

Kontakty na ďalších zamestnancov sú na webovej stránke zariadenia – kontakty.

kontakty (klikni tu)

 

 • Vstup návštev do DSS je zakázaný.

 

 • Hľadáme dobrovoľníkov na výpomoc pri zvládaní možnej krízovej situácie v súvislosti s novým korona vírusom COVID-19. Viď kontakty.

 

Dôležité dokumenty - viď odkazy nižšie v pdf:

 • Krízový manažment pre pobytové zariadenia sociálnych služieb a zariadenia sociálno-právnej ochrany detí a sociálnej kurately počas pandémie OCHORENIE (COVID-19)
 • USMERNENIE PRE ODBORNÍKOV PRACUJÚCICH V PRVEJ LÍNII A OSTATNÝCH OSÔB V ÚZKOM KONTAKTE SO SYMPTOMATICKÝMI OSOBAMI S POTENCIÁLNYM COVID-19

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.