Návštevný poriadok počas sviatkov

Usmernenie k postupom pre zabezpečenie návštev počas sviatkov v DSS sv. Jána z Boha

podľa COVID AUTOMATu v súlade s SDPT SARS-CoV-2.

Vzhľadom na zachovanie kontinuity návštev, prosperovanie prijímateľov sociálnej služby v zariadení a zároveň minimalizovanie rizika šírenia nákazy COVID- 19, DSS sv. Jána z Boha vydáva tieto pokyny k návštevám a pri opustení zariadenia počas sviatkov:

 1. Pri opustení zariadenia počas sviatkov platí:
 • klienti môžu opustiť zariadenie na dobu minimálne 72 hodín t.j. 3 dni a viac.

Pri návrate do zariadenia platí:

 • návrat klienta je potrebné nahlásiť minimálne 24 hodín vopred
 • pri návrate sa klient preukáže negatívnym Ag testom – nie starším ako 48 hodín
 • ak pri návrate bude klient vyžadovať, aby mu bol urobený Ag test v zariadení, môže sa vrátiť do zariadenia 29.12.2021 alebo 5.1.2022 v čase od 7:30 do 8:30 hod.
 • pri návrate klient vyplní čestné vyhlásenie o zdravotnom stave svojom a osôb, s ktorými bol v styku

Klient je povinný podriadiť sa izolácii, a to nasledovne:

 • očkovaný – podstúpi izoláciu v trvaní 3 dní
 • neočkovaný – podstúpi izoláciu v trvaní 5 dní
 • po ukončení izolácie bude klient opätovne otestovaný

Dôrazne odporúčame príbuzným klienta, aby predtým ako klient opustí zariadenie a príde počas sviatkov do Vašej domácnosti, ste absolvovali test, s cieľom ochrániť svojho rodinného príslušníka – klienta, a tým aj ostatných klientov po jeho návrate. Zároveň odporúčame počas pobytu klienta vo Vašej domácnosti dodržiavať všetky platné opatrenia Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia.

   2. Návšteva je pri vstupe do zariadenia povinná sa preukázať:

 • potvrdením o kompletnom zaočkovaní (status plne zaočkovanej osoby*) alebo
 • potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19 alebo
 • potvrdením o negatívnom výsledku COVID-19 testu** (antigénový alebo PCR-test) len v prípade návštevy prijímateľa v terminálnom štádiu.
 • Každá návšteva ej povinná pred vstupom do zariadenia otestovať sa antigénovým testom, bez uplatnenia výnimky z testovania

      *status plne zaočkovanej osoby znamená:

 •       očkovanie osoby najmenej 14 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii druhej dávky     

      očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s dvojdávkovou schémou,

 • očkovanie osoby najmenej 21 dní, ale nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky 

očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19 s jednodávkovou schémou,

 • očkovanie osoby najmenej 14 dní a nie viac než 12 mesiacov po aplikácii prvej dávky

      očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19, ak bola prvá dávka očkovania proti ochoreniu

      COVID-19 podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID-19.

  3. Návštevy môžu byť realizované len vo vonkajších priestoroch vyhradených pre návštevy:

      DSS, Hviezdoslavova 1 – átrium v DSS

      ZPB, Štúrova 15 – park, príp. terasa

      ZPB „B“, Bielidlá 27 – terasa záhradného domčeka

      ZPB „C“, Štúrova 22 – átrium v DSS

  3. Vo vnútorných priestoroch zariadenia sú návštevy zakázané s výnimkou návštev na izbe

      prijímateľov v paliatívnej starostlivosti.

  4. Dĺžka návštevy: max. 15 minút

      Počet návštevníkov u jedného prijímateľa: max. 2 osoby

  5. Počas návštevy je nevyhnutné, aby návštevníci mali nasadený respirátor a dodržiavali

      bezpečnostný odstup 2 m.

  6. Počas návštevy nie je povolené podávať prijímateľom stravu, potraviny a nápoje.

  7. V prípade, že návšteva prinesie svojmu príbuznému potraviny a nápoje, je nevyhnutné, aby boli v

      originálnom obale, nakoľko sa následne dezinfikujú.

  8. Návštevy sú usmerňované našimi pracovníkmi, pred samotnou návštevou je potrebné vyplniť

      tlačivo „Čestné vyhlásenie pre návštevy v ZSS“ a návštevníkom je zmeraná telesná teplota.

 

  9. Žiadame návštevníkov o dôsledné zváženie návštevy po pobytoch v zahraničí a regiónoch, kde je

      zvýšený výskyt Covid-19.

10. Návštevy je nutné minimálne 24 hodín vopred ohlásiť kvôli lepšej organizácii.

       Ohlasovanie návštev: 053/4166913 alebo 0911 695 465 - pracovných dňoch od 8.30 h do 12.00 h

       Návštevné hodiny: pracovné dni:   od 13.00 h – do 15.30 h

                                                                       dni pracovného odpočinku:  od 14.00 h – do 15.30 h

11. Po ukončení každej návštevy je priestor vydezinfikovaný (napr. stoly, stoličky, kľučky, dotykové

       plochy), odstup medzi návštevami na rovnakom návštevnom mieste je z dôvodu dezinfekcie pol

       hodiny.

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.