Elektroterapia

Elektroterapia:     Biolampa:    Biostimul:    TENS:    Elektroliečebná vaňa

Elektroterapia: Elektroliečba je časť fyziatrie, ktorá využíva na liečbu, diagnostiku a prevenciu rôzne formy elektrickej energie, a to jednosmerného prúdu,  rozlične tvarovaných impulzov, striedavých prúdov nízkej alebo strednej frekvencie, vysokofrekvenčného elektromagnetického poľa,  vysokofrekvenčného prúdu, ako aj pulzné magnetické pole. Význam  elektroliečby spočíva v tom, že svojimi prostriedkami ovplyvňuje dráždivosť,  látkovú premenu v tkanivách alebo priamo funkciu orgánov a celého tela.

 Indikácie: Vertebrogénne bolestivé syndrómy, neuralgie, polyneuritídy, chabé obrny, stavy zvýšenia alebo zníženia dráždivosti motorických nervov, degeneratívne a chronické zápalové ochorenia pohybovopodporného systému, predovšetkým pri postihnutí malých kĺbov rúk a nôh, pri svalovom reumatizme a ostatných foriem mimokĺbového reumatizmu, poúrazové stavy, vazoneurózy, zlepšuje výživu a obranyschopnosť organizmu, urýchľuje regeneračné deje v organizme, analgetický účinok.  

Kontraindikácie: Všetky akútne ochorenia s teplotou, pokročilé stavy chorôb srdcovocievneho systému s nebezpečenstvom srdcového zlyhania. Choroby, pri ktorých je pacient ohrozený embóliou, väčšie defekty kože  po úrazoch, poruchy citlivosti.   

Biolampa, Biostimul: Používa polarizované svetlo, ktoré má schopnosť cieleného prieniku do  hlbších štruktúr tkanív. Má účinok analgetický, protizápalový. Jeho  hlavné použitie je v dermatológii, ortopédii, reumatologii, ORL, chirurgii, ...

TENS:  Transkutánna elektrická nervová stimulácia je metódou elektroanalgézie   založenej na poznatku, že vedenie bolestivých vzruchov a vnímanie bolesti     možno zoslabiť, až potlačiť dráždením nervov na rozličných miestach  a úrovniach nervového systému. Umožňuje ovplyvniť rozličné bolestivé   miesta. TENS prúdy možno použiť aj na elektropunktúru, a na stimuláciu   svalov na zachovanie trofiky.

 Elektroliečebná vaňa: je to elektroliečebné zariadenie skladajúce sa zo zdroja prúdu a vane  zhotovenej z nevodivého materiálu, ktorá má na obvode viac párov   elektród. Rôzne rozloženie elektród na stenách vane umožňuje podľa   terapeutického zámeru smerovať prietok prúdu. Podľa zapojenia  elektród sa môže prietok prúdu smerovať naprieč alebo pozdĺž tela jeho  jednotlivých častí.

   

 

Táto stránka používa súbory cookies pre zaistenie funkčnosti webu a získavanie štatistík návštevnosti webu. Viac informácií.