Adresár zariadení DSS

 

 

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE:

 

Centrum sociálnych služieb "Slnečný dom"

Važecká 3, 080 05 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 770 46 92, 775 73 56,GSM: 0907 954 773
Fax: 051 / 770 46 92
E-mail: sekretariat(at)cssslnecnydom-po.vucpo.sk, dssvazecka(at)dssvazeckapo.sk
Web: www.dssvazeckapo.sk 
Štatutár: MVDr. Anna Suchá
IČO: 00691968

Centrum sociálnych služieb Ametyst

Tovarné 117, 094 01 Tovarné, okres Vranov nad Topľou
Tel.: 057 / 449 52 25, 449 52 34, GSM: 0917 744 29
Fax: 057 / 449 52 25
E-mail: sekretariat(at)zss-tovarne.vucpo.sk
Web: www.ddadsstovarne.sk 
Štatutár: PhDr. Jozef Sabol
IČO: 00696374

Centrum sociálnych služieb Clementia

Ličartovce 287, 082 03 pošta Lemešany, okres Prešov
Tel.: 051 / 793 17 22, 793 17 78 - 79
Fax: 051 / 749 99 71
E-mail: sekretariat(at)dss-licartovce.vucpo.sk, dsslicartovce(at)gmail.com
Web: www.dsslicartovce.sk 
Štatutár: Mgr. Agáta Nirodová
IČO: 00691992

Centrum sociálnych služieb Domov pod Tatrami

Družstevná 25/3, 059 35 Batizovce, okres Poprad
Tel.: 052 / 784 97 11 - 15, GSM: 0915 879 816
Fax: 052 / 78 49 711
E-mail: sekretariat(at)dss-batizovce.vucpo.sk, dssbatizovce(at)stonline.sk
Web: www.dssbatizovce.sk 
Štatutár: Ing. Danica Ďuricová
IČO: 00691861

Centrum sociálnych služieb Dúbrava

Dúbrava 41, 067 73 Dúbrava, okres Snina
Tel.: 057 / 767 31 23, 767 32 60, 767 01 03
Fax: 057 / 767 31 23
E-mail: sekretariat(at)dss-dubrava.vucpo.sk, dss.dubrava(at)centrum.sk
Web:  
Štatutár: Mgr. Peter Fecura
IČO: 00695467

Centrum sociálnych služieb Dúhový sen

Kalinov 64, 068 01 Kalinov, okres Medzilaborce
Tel.: 057 / 732 15 33, GSM: 0907 979 816
Fax: 057 / 732 19 79
E-mail: sekretariat(at)dss-kalinov.vucpo.sk, dsskalinov(at)centrum.sk
Web: http://www.dsskalinov.sk/ 
Štatutár: PhDr. Milan Burcin
IČO: 00695459

Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné

Ptičie 158, 066 01 Humenné, okres Humenné
Tel.: 057 / 77 67 847, 78 84 510 GSM: 0907 925 717
Fax: 057 / 776 78 47
E-mail: riaditel(at)cssgarden-pticie.vucpo.sk, sekretariat(at)cssgarden-pticie.vucpo.sk
Web: www.dsshumenne.sk 
Štatutár: Ing. Jana Kulanová
IČO: 00695424

Centrum sociálnych služieb Kežmarok

Pod lesom 6, 060 01 Kežmarok, okres Kežmarok
Tel.: 052 / 468 58 62, GSM: 0911 999 906
Fax: 052 / 456 62 75
E-mail: sekretariat(at)dss-lubica.vucpo.sk, dsslubica(at)mail.t-com.sk
Web: http://www.obeclubica.sk/domov-socialnych-sluzieb.phtml?id3=50755 
Štatutár: PhDr. Eva Mašteníková
IČO: 17149975

Centrum sociálnych služieb Vita Vitalis

Volgogradská 5, 080 01 Prešov, okres Prešov
Tel.: 051 / 77 10 145, 77 13 261, GSM: 0903 612 074
Fax: 051 / 771 14 35
E-mail: sekretariat(at)dss-volgog-po.vucpo.sk, dss.volg.po(at)juko.sk
Web: www.dssvolgpo.sk 
Štatutár: Mgr. Iveta Nemčíková
IČO: 00691950

Centrum sociálnych služieb Zátišie

Čsl. Armády 1594/5, 069 01 Snina, okres Snina
Tel.: 057 / 779 81 39, TELEKOM: 0907 958 190
Fax: 057 / 779 84 69
E-mail: sekretariat(at)csszatisie-osadne.vucpo.sk, riaditel(at)csszatisie.sk
Web: www.csszatisie.sk 
Štatutár: PaedDr. PhDr. Ján Šrenkel
IČO: 00695432

Domov pre seniorov

Mierová 88, 064 01 Stará Ľubovňa, okres Stará Ľubovňa
Tel.: 052 / 435 25 11, GSM: 0905249 127
Fax: 052 / 432 25 11
E-mail: sekretariat(at)dps-sl.vucpo.sk, socialne(at)ddsl.sk
Web: www.ddsl.sk 
Štatutár: Ing. Peter Mucha
IČO: 00691798

Domov sociálnych služieb DÚHA

ul. 29. augusta 4, 085 01 Bardejov, okres Bardejov
Tel.: 054 / 472 25 30, GSM: 0905 560 289
Fax: 054 / 472 25 30
E-mail: sekretariat(at)dssduha-bj.vucpo.sk, riaditel(at)dssduha-bj.vucpo.sk,
Web: www.dssduha.sk 
Štatutár: Ing. Dušan Zelem
IČO: 17082706

Domov sociálnych služieb Legnava

Legnava 72, 065 46 Legnava, okres Stará Ľubovňa
Tel.: 052 / 428 61 17
Fax: 052 / 428 61 17
E-mail: sekretariat(at)dss-legnava.vucpo.sk, dsslegnava(at)stonline.sk
Web: www.dsslegnava.sk 
Štatutár: Mgr. Gabriela Dzubinová
IČO: 00691780

Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha

Hviezdoslavova 1, 053 04 Spišské Podhradie, okres Levoča
Tel.: 053 / 454 11 60
Fax: 053 / 454 15 58
E-mail: sekretariat(at)dss-sppodhrad.vucpo.sk, socialne(at)dssspp.sk
Web: www.dssspp.sk 
Štatutár: PhDr. Monika Ondrišová, PhD.
IČO: 00691887

Domov sociálnych služieb v Brezovičke

Brezovička 62, 082 74 Brezovica, okres Sabinov
Tel.: 051 / 45912 95, 459 16 04, GSM: 0905 757 582
Fax: 051 / 459 12 95
E-mail: sekretariat(at)dss-brezovicka.vucpo.sk, dssbrezovicka(at)livenet.sk
Web:  
Štatutár: Ing. Jozef Planý
IČO: 00619493

Domov sociálnych služieb v Giraltovciach

Kukorelliho 17, 087 01 Giraltovce, okres Svidník
Tel.: 054 / 732 25 55, GSM: 0905 885 423
Fax: 054 / 732 25 55
E-mail: sekretariat(at)dss-giraltovce.vucpo.sk, dssgiraltovce(at)dssgiraltovce.sk
Web: www.dssgiraltovce.sk 
Štatutár: Mgr. Slávka Vojčeková
IČO: 00691674

Domov sociálnych služieb v Jabloni

Jabloň 78, 067 13 Jabloň, okres Humenné
Tel.: 057 / 779 71 47, GSM: 0905 794 766
Fax: 057 / 779 71 47
E-mail: sekretariat(at)dss-jablon.vucpo.sk, dssjablon(at)fajnnet.sk
Web: www.dssjablon.sk 
Štatutár: JUDr. Jozef Milčík
IČO: 00695441

Domov sociálnych služieb vo Vranove nad Topľou

Školská 646, 093 02 Vranov nad Topľou, okres Vranov nad Topľou
Tel.: 057 / 442 27 19, 442 27 57, GSM: 0911 696 358
Fax: 057 / 442 27 19
E-mail: sekretariat(at)dss-vt.vucpo.sk, dssvranov(at)stonline.sk
Web:  
Štatutár: PhDr. Silvia Kmecová
IČO: 00696358

Domov sociálnych služieb v Sabinove

Kukučínova 1781/2, 083 01 Sabinov, okres Sabinov
Tel.: 051 / 747 03 80 - 2, GSM: 0903 448 345
Fax: 051 / 747 03 81
E-mail: sekretariat(at)dss-sb.vucpo.sk, riaditel(at)dss-sb.vucpo.sk
Web: www.dsssabinov.sk 
Štatutár: PhDr. Anna Homzová
IČO: 00691984

Domov sociálnych služieb v Stropkove

Hlavná 80/50, 091 01 Stropkov, okres Stropkov
Tel.: 054 / 742 22 26, GSM: 0903 615 734
Fax: 054 / 742 30 08
E-mail: sekretariat(at)dss-sp.vucpo.sk, dssstropkov(at)stonline.sk
Web: www.dssstropkov.sk 
Štatutár: PhDr.et PhDr. Mária Kurilcová
IČO: 00696331

Domov v Poloninách

Nová Sedlica 50, 067 68 Nová Sedlica, okres Snina
Tel.: 057 / 769 45 23, GSM: 0910 792 875
Fax: 057 / 769 45 23
E-mail: sekretariat(at)zpsadss-nsedlica.vucpo.sk, domovsedlica(at)zoznam.sk
Web: www.seniori.yw.sk 
Štatutár: Mgr. Ida Novotná
IČO: 37944584

ProALIA

Ťačevská 38, 085 01 Bardejov, okres Bardejov
Tel.: 054 / 472 23 13 (ústredňa), 472 71 44 (riaditeľ), GSM: 0903 623 169
Fax: 054 / 488 35 85
E-mail: riaditel(at)dssalia-bj.vucpo.sk, dssalia(at)stonline.sk
Web: www.dssalia.sk 
Štatutár: Ing. Anton Kurnát
IČO: 00691691

Senior dom Svida

SNP 4, 089 01 Svidník, okres Svidník
Tel.: 054 / 788 21 42, 788 21 41, GSM: 0905 582 118
Fax: 054 / 788 21 41
E-mail: sekretariat(at)zpsadss-sk.vucpo.sk, ddadss(at)vl.sk
Web: ddadss.vl.sk 
Štatutár: Mgr. Adrián Labun
IČO: 00696323

Zariadenie sociálnych služieb AKTIG

Mierová 63, 066 01 Humenné, okres Humenné
Tel.: 057 / 775 46 78, GSM: 0918 536 304
Fax: 057 / 775 64 30
E-mail: sekretariat(at)zpsadss-he.vucpo.sk, dss.humenne3(at)stonline.sk
Web:  
Štatutár: PhDr. Marcela Džupinová
IČO: 31948821

Zariadenie sociálnych služieb DOTYK

Ševčenkova 681, 068 01 Medzilaborce, okres Medzilaborce
Tel.: 057 / 732 36 06
Fax: 057 / 732 36 05
E-mail: sekretariat(at)zpsadss-ml.vucpo.sk, dssazos(at)stonline.sk
Web: www.medzilaborce.net/ddadss.htm 
Štatutár: PhDr. Igor Magera PhD.
IČO: 37883411

Zariadenie sociálnych služieb Jasoň

Slov. nár. povstania 8/15, 061 01 Spišská Stará Ves, okres Kežmarok
Tel.: 052 / 418 13 91 - 3, GSM: 0905 746 143
Fax: 052 / 418 13 93
E-mail: sekretariat(at)zpsadss-ssves.vucpo.sk, ddadssssv(at)mail.t-com.sk
Web: www.ddssv.szm.sk 
Štatutár: Ing. Jozef Krivoňák
IČO: 37944592

 

Kontakty poskytovateľov sociálnych služieb - všetci poskytovatelia sociálnych služieb (nielen v zriaďovateľskej pôsobnosti PSK) zoradení podľa typu poskytovanej služby